Žiadosť o informácie/presnú kalkuláciu produktu VIVEUS

Popíšte svojmi slovami Vašu požiadavku.


napr. produkt z ponuky VIVEUS a jeho špecifikáciu /rozsah, kvantifikáciu, destináciu/,
alebo situáciu, v ktorej sa nachádzate /čo potrebujete dosiahnuť v akom časovom intervale/.
> Budeme pre Vás hľadať optimálne riešenie vzdelávacieho procesu.
> Ponuku Vám vypracujeme a odošleme v čo najskoršom termine
> V prípade nejasností Vás budeme spätne kontaktovať.

Titul>
Meno>
Priezvisko>
Firma>
E-mail>
Telefón>
Poštová adresa>