skúška TOEFL® iBT

Skúška TOEFL iBT

TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) je najpopulárnejší a celosvetovo najuznávanejší test znalostí anglického jazyka. Od roku 1964 vykonalo tento test viac ako 20 miliónov uchádzačov. Viac ako 5 tisíc vysokých škôl, univerzít a pracovných agentúr v 80 krajinách akceptuje výsledky TOEFL®.
Test hodnotí všetky zručnosti - hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie a písanie. Niektoré úlohy vyžadujú kombináciu zručností. Predpokladá sa, že záujemca o skúšku absolvoval približne 720 vyučovacích hodín. Test hodnotí znalosť angličtiny v rozsahu B1 (min. 57 bodov) až C1 (min. 110 bodov).
Test prebieha elektronicky a trvá 4 hodiny 15 minút.
Skúšky TOEFL prebiehajú v Jazykovej škole VIVEUS minimálne raz za mesiac.

Odpovede na otázky, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa.

 • Čo znamená TOEFL® iBT?

  The Internet based Test of English as a Foreign Language.
 • Čo je TOEFL® ITP?

  TOEFL® ITP (Institutional Testing Programme) nie je certifikujúcou verziou skúšky TOEFL®. Je to nástroj určený na interné testovanie, tzv. 'in-house test'. Vykonanie TOEFL® ITP neposkytuje tie isté výsledky a oprávnenia ako oficiálna, certifikujúca skúška TOEFL® iBT.
 • Ako sa prihlásiť na skúšku? Ako skúšku zaplatiť?

  Na skúšku TOEFL® sa kandidát registruje samostatne prostredníctvom internetu na stránke www.ets.org.
  Kandidát si najprv na registračnej stránke vytvorí svoj profil, potom vyberie miesto a dátum skúšky. Vytvorenie profilu sa nespája so žiadnymi finančnými záväzkami, platba sa uskutočňuje až keď sa na skúšku TOEFL® zaregistrujete. Úhrada sa realizuje bezhotovostne priamo spoločnosti ETS.
 • Aké sú termíny skúšky TOEFL® iBT v Žiline.

Dátum skúšky Skúšobné stredisko Riadne registračné obdobie Cena podľa reg. období v USD
riadne neskoré
14.10.2017 Jazyková škola VIVEUS do 07.10.17* $225 $260
08.12.2017 Jazyková škola VIVEUS do 01.12.17* $225 $260
16.12.2017 Jazyková škola VIVEUS do 09.12.17* $225 $260

* tento dátum je len orientačný z dôvodov uvedených nižšie. Odporúčame všetkým prihlásiť sa na skúšku aspoň 3 týždne pred jej termínom.
1. Ak sa 3 týždne pred termínom skúšky nikto neprihlási, je termín skúšky zrušený. Ak sa prihlási do tohto termínu prvý účastník skúšky skúška sa v tomto termíne uskutoční.
2. Po naplnení kapacity skúšobnej miestnosti sa už nie je možné na skúšku v danom termíne prihlásiť.

 • Existuje prípravný kurz na skúšku TOEFL® iBT?

  Jazyková škola VIVEUS organizuje kurzy zamerané na prípravu na skúšku TOEFL® iBT, ktoré sú vedené lektormi vyškolenými spoločnosťou ETS. Viac informácii.
 • Koľko trvá skúška?

  Skúška trvá maximálne 4,5 hodiny. Každý odpovedá v svojom tempe, preto sa môže dĺžka trvania líšiť. V strede skúšky je povinná 10 minútová prestávka.

Časť skúšky Detail aktivity Čas trvania
Čítanie 3 až 5 častí, každá obsahuje 12 až 14 otázok 60 až 100 minút
Počúvanie 6 až 9 častí, každá obsahuje 5 až 6 otázok 60 až 90 minút
Prestávka Povinná prestávka 10 minút
Rozprávanie 6 otázok 20 minút
Písanie 2 otázky 50 minút

 • Čo si priniesť so sebou na skúšku?

  Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a integrity skúšky je nevyhnutné sa pri registrácii na skúšku preukázať platným dokladom s vlastnoručným podpisom a fotografiou.
  POZOR!
  1. doklad musí byť platný a obsahovať váš podpis a aktuálnu fotografiu
  2. ak nie ste občanom Slovenskej republiky, musíte sa preukázať pasom

  Kandidát na skúške potvrdí svojim podpisom súhlas s podmienkami skúšky. Bezpečnosť skúšky je chránená vytvorením fotografie kandidáta, videozáznamom skúšky, audiozáznamom hlasu kandidáta, skenovacím zariadením pri vchode do skúšobnej miestnosti (ako na letisku).

  Kandidátovi sú na skúške poskytnuté písacie potreby.
  Na skúšku je treba si priniesť jednoeurovú mincu. Táto záloha za kľúč od skrinky v šatni je vrátená pri odchode.
  Na skúšku je dobré si priniesť malú desiatu a niečo na pitie. Cez prestávku nie je povolené opustiť budovu školy.

  Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy k téme bezpečnosti, kontaktujte TSReturns@ets.org alebo volajte bezpečnostnú na linku + 1-609-406-5430.
 • Koľko častí má test?

  Štyri – Reading, Listening, Speaking, Writing.
 • Je dovolené robiť si poznámky počas skúšky?

  Áno, ceruzka a papier sú poskytnuté testovacím centrom.
 • Aké akademické oblasti sú súčasťou skúšky?

  Medicína, fyzika, sociálne vedy a umenie.
 • Je obsah skúšky podobný univerzitným zadaniam?

  Texty pochádzajú z univerzitných učebníc, posluch zachytáva reálnu prednášku, či rozhovor na univerzitnej pôde. Hovorenie a písanie integruje dve a viac jazykových zručností, čo je obvyklou úlohou študentov pri príprave reportu, kde musia kombinovať text a prednášku.
 • Koľko textov je na skúške?

  3 až 5 700 slovných textov.
 • Koľko otázok nasleduje po texte?

  12-14 po každom texte.
 • Koľko je minút na prečítanie jedného textu a zodpovedanie otázok?

  Okolo 20 minút.
 • Aké sú dva druhy posluchu?

  Posluch prednášky a konverzácie.
 • Koľko posluchov je na skúške?

  4 až 6 prednášok, 2 až 3 konverzácie.
 • Koľko otázok nasleduje po posluchu?

  6 otázok po prednáške, 5 po konverzácii.
 • Koľko orálnych odpovedí je na skúške?

  Šesť typov.
 • Ktoré sú jednoduchšie? Independent alebo Integrated?

  Independent, hovoriaci vyjadrí pri odpovedi len svoj názor. Pri Integrated pracuje s textom alebo s posluchom.
 • Koľko času je na prípravu odpovede?

  15, 30 a 20 sekúnd, podľa druhu zadania.
 • Koľko trvá odpoveď?

  45 alebo 60 sekúnd, podľa druhu zadania.
 • Aké sú dva druhy esejí?

  Independent a Integrated.
 • Koľko času je na napísanie každej?

  Independent 30 minút, Integrated 20 minút.
 • Koľko slov obsahujú?

  Independent 300 slov, Integrated 150-225 slov.
 • Kde píšete esej, na papier alebo na počítači?

  Osnovu na papier, text na počítači.
 • Aký je celkový počet bodov na skúške?

  Za celú skúšku je 120 bodov, 30 za každú zo 4 častí.
 • Ako je možné previesť výsledky skúšky TOEFL na stupne Európskeho referenčného rámca CEF?

TOEFL® iBT (0-120 bodov) A2 B1 B2 C1 a viac
Reading (0-30 bodov) - 4 - 17 18 - 23 24 - 30
Listening (0-30 bodov) - 9 - 16 17 - 21 22 - 30
Speaking (0-30 bodov) 10 - 15 16 - 19 20 - 24 25 - 30
Writing (0-30 bodov) 7 - 12 13 - 16 17 - 23 24 - 30
Celkovo - 42 - 71 72 - 94 95 - 120

 • Ako je možné previesť výsledky skúšky TOEFL na na výsledky z skúšky IELTS?

  Spoločnosť ETS vypracovala túto porovnávaciu tabuľku, ktorá umožňuje porovnanie vedomostí na základe výsledku zo skúšky TOEFL iBT a IELTS.

výsledok TOEFL® iBT výsledok IELTS
0-31 0-4
32-34 4,5
35-45 5
46-59 5,5
60-78 6
79-93 6,5
94-101 7
102-109 7,5
110-114 8
115-117 8,5
118-120 9

 • Kedy a ako získam výsledky skúšky?

  Výsledky zo skúšky sa v systéme zobrazia do 10 kalendárnych dní, kde si ich môžete pozrieť po prihlásení. O tom, že výsledky sú už k dispozícii budete informovaný e-mailom. Certifikát je doručený poštou do 30 dní.
 • Aký výsledok zo skúšky je potrebný pre štúdium na univerzite?

  Väčšinou univerzít vyžaduje 80 a viac bodov. Minimálny vyžadovaný výsledok zo skúšky TOEFL iBT pre štúdium na univerzite je 61 (Bowling Green State University) až po výsledok 110 (University of Oxford).