Skúška TOEFL® Junior™

Skúška TOEFL® Junior™

Skúška TOEFL® Junior™ predstavuje objektívny a spoľahlivý nástrojom na zmeranie znalosti angličtiny pre študentov veku od 11 rokov. Skúška TOEFL® Junior™ je vybudovaná na kow-how skúšky TOEFL. TOEFL® Junior™ je ako keby prvým stupňom skúšky TOEFL v čase, keď študentom ostávajú ešte 4 roky štúdia do vykonania skúšky TOEFL. Výsledok skúšky TOEFL® Junior™ poskytuje motiváciu pre ďalšie usilovné štúdium a ukazuje slabé miesta, na ktoré sa treba zamerať. Skúška sa neviaže na konkrétne osnovy a hodnotí znalosť angličtiny v akademickom aj sociálnom kontexte.
Skúška TOEFL® Junior™ ukazuje cestu k úspechu v angličtine aj v živote.

Odpovede na otázky, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa.

 • Čo znamená TOEFL?

  Test of English as a Foreign Language.
 • Na čo je skúška TOEFL® Junior™ dobrá?

  Tento celosvetovo uznávaný nástroj na zistenie vedomostí angličtiny poskytuje:

  - deťom, rodičom a učiteľom nestranné a presné vyhodnotenie vedomostí študenta v angličtine
  - možnosť vybrať podľa výsledku skúšky vhodné pokračovanie štúdia alebo doplnkový učebný materiál
  - upozornenie na slabé stránky v angličtine, ktorým sa treba viac venovať
  - deti si vyskúšajú priebeh vážnej skúšky, aké ich budú v živote čakať (napr. TOEFL, maturita)
  - medzinárodne uznávaný doklad potrebný pre štúdium v zahraničí
 • Na čo je nevyhnutné mať skúšku TOEFL® Junior™?

  Výsledky zo skúšky TOEFL® Junior™ sú vyžadované v týchto medzinárodných programoch:

  - výmenné programy pre zahraničných študentov v USA
  - prípravné kurzy pre zahraničných študentov pred začiatkom regulárneho štúdia
  - medzinárodné školy, ktorých vyučovacím jazykom je angličtina
  - školy v neanglicky hovoriacich krajinách, ktoré vyučujú prostredníctvom angličtiny
  - jazykové programy výučby angličtiny, na umiestnenie a hodnotenie dosiahnutého pokroku
 • Aký je obsah skúšky TOEFL Junior?

  Skúška TOEFL Junior Standart vykonávaná v Jazykovej škole VIVEUS má formu "papier a ceruzka".
  Skúška hodnotí tieto zručnosti v angličtine:

Skúšaná zručnosť Počet otázok Rozsah hodnotenia Čas
Porozumenie počutého prejavu 42 200-300 40 minút
Slovná zásoba a gramatika 42 200-300 25 minút
Porozumenie písanému textu 42 200-300 50 minút
Spolu 126 600-900 1 hodina 55 minút

 • Existuje prípravný kurz na skúšku TOEFL Junior?

  Žiaci Detskej jazykovej školy VIVEUS sú v poslednom ročníku pripravovaní na vykonanie skúšky TOEFL Junior. Termíny výučby v Detskej jazykovej školy VIVEUS.
 • Ako sa skúška TOEFL Junior vyhodnocuje?

  Každý test je nestranne vyhodnotený spoločnosťou ETS. Výsledok skúšky závisí od počtu správny odpovedí, bez penalizácie nesprávnych odpovedí.

  Výsledky zo skúšky TOEFL Junior je možné interpretovať aj týmto prevodom na stupne Európskeho referenčného rámca CEF:

TOEFL Junior
(600-900 bodov)
A2 B1 B2
Porozumenie počutého prejavu
(200-300 bodov)
225-245 250-285 290-300
Slovná zásoba a gramatika
(200-300 bodov)
210-245 250-275 280-300
Porozumenie písanému textu
(200-300 bodov)
210-245 245-275 280-300

 • Ako sa prihlásiť na skúšku TOEFL Junior? Ako skúšku zaplatiť?

  Na skúšku TOEFL Junior prihlasujú študenta rodičia v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS. Jazyková škola VIVEUS je akreditovaným skúšobným centrom spoločnosti ETS, v ktorom sa skúšky vykonávajú.
 • Kedy sú najbližšie termíny skúšky TOEFL Junior.

Dátum skúšky Skúšobné stredisko Registračné obdobie Cena v EUR
16.6.2018 o 09:00 * Jazyková škola VIVEUS do 25.05.18 skúška+certifikát: 76,5€ *
* pre študentov VIVEUS

skúška: 76,5€ bez DPH
certifikát: 10€ bez DPH (na požiadanie)

* v prípade väčšieho počtu kandidátov bude realizovaný aj termín skúšky o 12:00