Jazykova skola VIVEUS adresa

Certifikát WiDaF

Certifikát WiDaF z nemeckého jazyka

Skúška WiDaF je určená na testovanie znalosti nemeckého jazyka v pracovnom a obchodnom prostredí. Skúška vznikla v roku 1990 a bola vytvorená Nemecko-Francúzskou obchodnou komorou.
Skúšky WiDaF prebiehajú v Jazykovej škole VIVEUS minimálne raz za 3 mesiace.

Odpovede na otázky, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa.

 • Čo znamená WiDaF?

  Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft.
 • Prečo vlastniť certifikát WiDaF?

  - Získate väčšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce.
  - Certifikát je uznávaný mnohými nemeckými spoločnosťami. V zdravotníctve ho napríklad uznáva Švajčiarsky Červený kríž pre lekárov a opatrovateľky.
  - Váš životopis bude pre budúcich zamestnávateľov vierohodnejší.
  - Zvýšite šancu na získanie dobrej práce v nemeckom prostredí.
  - Test kandidát vždy urobí, všetko závisí od dosiahnutého celkového počtu bodov.
 • Ako sa prihlásiť na skúšku WiDaF? Ako skúšku zaplatiť?

  Na skúšku WiDaF sa kandidát registruje v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS. Jazyková škola VIVEUS je akreditovaným skúšobným centrom spoločnosti ETS, v ktorom sa skúšky vykonávajú.
 • Kedy sú najbližšie termíny skúšky WiDaF v Žiline.

Dátum skúšky Skúšobné stredisko Registračné obdobie Cena v EUR vrátane certifikátu
streda 20.5.2015 o 10:00 Jazyková škola VIVEUS do 18.04.15 140€
streda 10.6.2015 o 10:00 Jazyková škola VIVEUS do 09.05.15 140€

 • Existuje prípravný kurz na skúšku WiDaF?

  Jazyková škola VIVEUS organizuje kurzy zamerané na prípravu na skúšku WiDaF, ktoré sú vedené lektormi vyškolenými spoločnosťou ETS. Termíny prípravných kurzov nájdete tu.
 • Aká je forma skúšky WiDaF?

  V teste vyberáte správne odpovede k jednotlivým otázkam. Test obsahuje 150 otázok.
 • Ktoré zručnosti sa na skúške WiDaF skúšajú?

  Skúška osobitne hodnotí tieto zručnosti v nemeckom jazyku: slovná zásoba, čítanie, počúvanie.
 • Ako skúška WiDaF prebieha?

  Skúška je rozdelená do dvoch častí.

  1. Časť trvajúca 105 minút:
  Slovná zásoba: administrácia, produkcia, financie a rozpočty, poistenia, obchod, reklama, prieskumy trhu, trhy a akcie atď. Kontexty: korešpondencia, informačné materiály, správy, protokoly, inštrukcie atď.
  Gramatika: časovanie, spôsoby, trpný rod, skloňovanie, predložky, spojky, zámená atď.
  Čítanie: obchodné texty, listy, opisy výrobkov, reklamy, novinové články atď.

  2. Časť trvajúca 45 minút:
  Počúvanie: základné informácie, dialógy, pracovné pohovory, telefonické rozhovory, situačné dialógy atď.
 • Ako sa skúška WiDaF hodnotí?

  Skúška je vyhodnotená v rozpätí od 0 do 990 bodov.
  Výsledok skúšky hodnotí osobitne každú skúšanú zručnosť v jazyku.
  Za každú zručnosť je maximálne možné získať 330 bodov.
 • Aká je náročnosť skúšky WiDaF?

  Skúška je vytvorená tak, aby merala úroveň znalosti nemeckého jazyka v pracovnom prostredí a v obchode.
  Obtiažnosť skúšky postupne narastá tak, aby záverečné hodnotenie precízne určilo, na akej úrovni sa uchádzač nachádza.
  Výhodou skúšky je to, že kandidát nemusí pred skúškou uvádzať úroveň znalosti nemeckého jazyka. Skúška opisuje úroveň spôsobilosti uchádzača komunikovať v nemeckom jazyku v závislosti od získaného počtu bodov.

  Výsledky zo skúšky WiDaF je možné interpretovať aj prevodom na stupne Európskeho referenčného rámca CEF.

WiDaF
(0-990 bodov)
A2 B1 B2 C1 C2
Slovná zásoba/gramatika
(0-330 bodov)
0-82 83-165 166-245 246-299 300-330
Porozumenie písanému textu
(0-330 bodov)
0-82 83-165 166-245 246-299 300-330
Porozumenie počutého prejavu
(0-330 bodov)
0-82 83-165 166-245 246-299 300-330
Celkovo 0-246 247-495 496-735 736-897 898-990

 • Koľko trvá vyhodnotenie skúšky WiDaF?

  Na výsledky skúšky sa čaká približne 2 týždne. Výsledky sú odosielané najprv v elektronickej forme.
 • Kto uznáva skúšky WiDaF v na medzinárodnej úrovni?

  Medzinárodný certifikát uznávaný mnohými spoločnosťami (napr.: v zdravotníctve Švajčiarsky Červený Kríž, lekári, opatrovateľky,...) v nemecky hovoriacich krajinách.

  V obchodnom prostredí WiDaF našiel uznanie u takých firiem ako:
  AGFA
  Alcatel
  Alstom
  Canal +
  Deloitte
  DURA Automobile
  France Telecom
  Marks & Spencer
  Marsh SA
  Miele
  Stelmi
  Valeo
  Deutsche Bank
  Siemens
  Bre Bank
 • Čo si priniesť so sebou na skúšku?

  Platný doklad o totožnosti s podpisom, nápoj a desiatu, 1 eurovú mincu ako zálohu na skrinku.