Program jazykového vzdelávania VIVEUS?


  • NADVÄZNOSŤ MODULOV
    Kvalita jazykových kurzov spoločnosti VIVEUS vychádza nielen z individuálneho prístupu k študentovi, ale aj z presne vypracovaného programu vzájomne zosúladených a dopĺňajúcich sa modulov. Nadväznosť modulov je zobrazená na grafe.
  • JAZYKOVÉ ÚROVNE
    Jazykové úrovne programu odpovedajú stupnici Common European Framework – CEF (Všeobecný európsky referenčný rámec publikovaný Radou Európy). Obsahová náplň programu podložená overeným učebným materiálom, rovnako ako i sústredený a vyrovnaný výkon lektora, umožňujú dosiahnuť rast vedomostí zobrazený na nasledujúcom grafe.

Kliknutím zväčšiť graf: Program jazykového vzdelávania VIVEUS