Prečo VIVEUS?


 • KOMPLETNÝ PROGRAM
  Ucelený program vzájomne nadväzujúcich modulov jazykového vzdelávania umožňuje nájsť každému klientovi formu štúdia, podľa jeho aktuálnych časových možností a potrieb rastu vedomostí.
 • STÁLA KVALITA
  Kvalita výučby je založená na prepracovanom programe výučby. Záruku kvality tvorí systém priebežného monitorovania rastu vedomostí, výber kvalitných lektorov zo Slovenka a zahraničia a neustály dohľad garanta programu.
 • MODERNÉ VYBAVENIE
  Výučbu podporuje moderná technika CD, DVD, priestorové ozvučenie, aparatúra metódy spätnej analýzy. Študent má možnosť učiť sa na nahrávkach vyučovacích hodín. Samozrejmosťou je služba zasielania prebratého učiva a domácich úloh e-mailom, ak študent nebol prítomný na vyučovaní.
 • MNOHOROČNÁ SKÚSENOSŤ
  Spoločnosť VIVEUS - jazykové vzdelávanie vznikla v roku 2003 na základe dlhoročných skúseností jej zakladateľov so zabezpečovaním kvalitných jazykových kurzov.
 • VÝBORNÉ REFERENCIE
  Kvalitu a prednosti programu jazykového vzdelávania VIVEUS oceňujú najväčšie spoločnosti žilinského regiónu výbornými referenciami. Učíme riaditeľov najväčších žilinských firiem i bánk, ako napríklad SSE, a.s., BOF, leasing a.s., Istrobanka, a.s.

Ako funguje VIVEUS?


 • PRVÝ KONTAKT
  Telefonujeme, mailujeme, píšeme a rozprávame sa s Vami o štúdiu.
  Už vieme , že ste.

 • IDENTIFIKÁCIA JAZYKOVĚHO CIEĽA
  Zisťujeme Vaše potreby, kde jazyk používate, aké formy prejavu chcete ovládať.
  Už vieme, čo potrebujete.

 • ÚPLNÝ JAZYKOVÝ AUDIT
  Testujeme, počúvame, rozprávame sa, spoznávame Vaše vedomosti.
  Už vieme, čo viete.

 • VÝBER OPTIMÁLNEJ FORMY ŠTÚDIA
  Porovnávame, hľadáme najvýhodnejší modul z programu pre Vás.
  Už vieme, čo chcete.

 • VYBERÁME ALEBO TVORÍME ROZVRH
  Pozeráme diár, Vaše povinnosti a možnosti časov a termínov štúdia.
  Už vieme, kedy študujete.

 • JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE
  Hovoríte, počúvate, opakujete, používate naučené, píšete a precvičujete.
  Viete stále viac .

 • MONITORING PROGRESU
  Malý test zistí čo treba ešte utvrdiť.
  Viete, čo ste zvládli.

 • ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE
  Overujeme Váš dosiahnutý pokrok a navrhujeme optimálne pokračovanie štúdia.
  Vieme , že viete.

 • CERTIFIKÁT
  Jazyková škola VIVEUS je akreditovaným skúšobným centrom spoločnosti ETS. Štúdium môžete v našej škole môžete ukončiť vykonaním medzinárodne uznávaných skúšok ako je TOEFL iBT, WiDaF, TFI.
  Už viete, že sme dobrí.