jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre starostlivosť o zákazníka

ANGLIČTINA PRE STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Angličtina pre starostlivosť o zákazníkov neponúka iba slovnú zásobu a potrebné výrazy. Učí tiež stratégie, ktoré vedú k efektívnemu využívaniu angličtiny v kontexte podnikania.
Zvládnete aj stratégie vedúce k efektívnemu využívaniu angličtiny v kontexte podnikania.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Šesť tém z oblasti práce so zákazníkmi

  Angličtina pre starostlivosť o zákazníkov je kurz určený pre ľudí pracujúcich v zákazníckom servise, ktorí potrebujú dobrú úroveň anglického jazyka. Kurz bude pre vás veľkým prínosom ak pracujete v predaji, v zákazníckom servise, alebo máte priamy kontakt so zákazníkmi v banke, alebo v hoteli. Rovnako vám bude užitočný ak komunikujete so zákazníkmi cez telefón. Vo všetkých týchto situáciách potrebujete jazykové schopnosti a špecifické techniky určené na to, aby komunikácia bola úspešná a efektívna.
 • Účinný rozvoj komunikačných zručností

  Každá téma začína krátkym cvičením, kvízom alebo aktivitou na hľadanie riešení praktického problému. Študenti sú týmto vtiahnutí priamo do deja. Nasledujú praktické cvičenia, cvičenia na porozumenie počutého, dialógy, texty a autentické dokumenty pomáhajúce pri zapamätaní kľúčovej slovnej zásoby a fázových spojení z preberanej oblasti. Nácvik realistických modelových situácií umožňuje študentom učenie priamo v situáciách, ktoré sa vyskytujú v praxi.
 • Kvalitný učebný materiál

  Učebný materiál obsahuje vybratý súbor jazykových prostriedkov pomáhajúcich pri jazykovej príprave pracovníkov z oblasti starostlivosti o zákazníkov. Každá téma je uzavretá časťou, na konci ktorej si študenti môžu overiť získané vedomosti. Prílohou je MultiROM obsahujúci nahrávky všetkých aktivít na porozumenie počutého. Pre rýchle zdokonalenie v počúvaní, je dobré venovať čas týmto nahrávkam aj vo vašom aute, prípadne si ich stiahnuť vo forme MP3 do osobného prehrávača alebo telefónu. Interaktívne cvičenia na MultiROM-e uľahčujú samostatnú prípravu študentov na vyučovanie.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Úvod do starostlivosti o zákazníkov
Úspech starostlivosti o zákazníkov
Podnikanie v oblasti starostlivosti o zákazníkov a pracovné pozície
Prekvapujúce skutočnosti o starostlivosti o zákazníkov
Zručnosti a kvality pre dobrú starostlivosť o zákazníkov
Prekladanie návrhov
2. Tvárou v tvár so zákazníkmi
Reč tela
Návšteva spoločnosti
Čo robiť a čo nerobiť na stretnutí
Na veľtrhu
Neviditeľný zákazník
Základná spoločenská konverzácia
Vzorce a rovnice v angličtine
Dôležitosť spoločenskej konverzácie
Po stretnutí
Postupy v prezentácii pre zvolených zákazníkov
Porovnávanie
3. Telefonovanie so zákazníkmi
Telefonovanie vo všeobecnosti
Telefonát v rámci starostlivosti o zákazníka
Čo zákazníci skutočne počujú
Byť zdvorilý pri telefonovaní
Uistite sa, že rozumiete
Prijatie opatrení
4. Úspech call centra
Prevzatie objednávky
Hotline (Riešenie problémov)
Call centrá zamerané na zákazníka
Prvý dojem
Objasnenie a vysvetlenie
Kontrola porozumenia
5. Poskytovanie starostlivosti o zákazníka v písomnej forme
Efektívne listy a emaily
Formálny a neformálny písomný štýl
Päť „C“ starostlivosti o zákazníka
Prípadová štúdia
Úvodné a záverečné frázy
Štandardné frázy pri vybavovaní zákazníkov (spojenie sa s čitateľom, prijatie opatrenia, atď.)
Prílohy k listom a emailom
6. Riešenie problémov a vybavovanie reklamácií
Stratégie a postupy pri reklamáciách
Písomné ospravedlnenie
Vysvetlenie firemnej politiky
Niektoré názory na sťažnosti a ospravedlnenia
Zmiernenie zlých správ a ospravedlnenie
Postup pri riešení problémov


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu