jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre telefonovanie

ANGLIČTINA PRE TELEFONOVANIE

V dnešnom svete existuje len veľmi málo povolaní, ktoré nezahŕňajú dennodenné používanie telefónu. Vďaka globalizácii vzrastá i množstvo telefonátov v anglickom jazyku. Telefonovanie v anglickom jazyku prináša aj pre ľudom s pokročilou znalosťou angličtiny rôzne ťažkosti vyplývajúce napríklad zo zlej kvality zvuku. Avšak naučením sa niektorých techník telefonického jazyka môžete prekonať niektoré z týchto ťažkostí a zlepšiť svoju schopnosť viesť efektívnu telefonickú konverzáciu v angličtine.
Kurz zvyšuje efektivitu telefonickej konverzácie v angličtine.
 • Témy kurzu postupne rozvíjajúce jazykové zručnosti a stratégie telefonovania v angličtine.

  Kurz ukazuje výhody logického usporiadania telefonátu, trénuje rôzne stratégie pre komunikáciu cez telefón, učí typické výrazy pre sebavedomý prejav v angličtine. Šesť tém na ktoré je kurz rozdelený, rozvíja špecifické oblasti komunikácie cez telefón od jednoduchších postupne k náročnejším.
 • Prakticky orientované témy

  Každá téma začína kvízom alebo dotazníkom, ktorý analyzuje spôsob používania telefónu študentom. Nasledujú praktické cvičenia na počúvanie rozvíjajúce prax v porozumení, tréning komunikačných stratégií a precvičovanie gramatických štruktúr spojených s tematikou telefonickej komunikácie. Kurz obohacuje slovnú zásobu o nové výrazy používané pri telefonovaní.
 • Učebný materiál s MultiROM-om

  MultiROM obsahuje všetky nahrávky z knihy spolu so súborom interaktívnych cvičení zameraných na precvičenie užitočných fráz, slovnej zásoby a komunikácie. Učebný materiál tiež zahŕňa zoznam novej slovnej zásoby a užitočných slovných spojení, kľúč s odpoveďami pre samostatnú prípravu, prepisy nahrávok.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

A2-B2 európskeho referenčného rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminológia a zručnosti
1. Mám Vás prepojiť?
Základy telefonovania: identifikácia, prepájanie
Ospravedlnenie, zvládanie komunikačných ťažkostí
Používanie krstných mien
Oznamovanie zlých správ
2. Mohli by ste mi to vyhláskovať?
Vymieňanie a kontrola informácií
Hláskovanie cez telefón
Diktovanie e-mailových adries
Ako byť menej priamy.
Aktívne stratégie pri počúvaní.
3. Vrátim sa k tomu neskôr
Nechávanie odkazov a preberanie odkazov z hlasovej schránky
Predložky
Ako štrukturovať odkaz.
Odvolávanie sa na predchádzajúcu konverzáciu. (nepriama reč)
4. Kedy by Vám to vyhovovalo?
Potvrdzovanie dohodnutých stretnutí
Dohadovanie dátumov a časov
Viac predložiek
Mobilné hovory
Krátky rozhovor
Zmena dohodnutého (zdvorilé stratégie)
5. Je mi to veľmi ľúto
Sťažovanie sa a zvládnutie sťažností
Linka technickej podpory
Tipy pre starostlivosť o zákazníkov po telefóne
Stratégie pre sťažovanie sa
Ospravedlnenie a riešenie problémov
6. Čo Vy na to?
Podávanie návrhov a reakcia na ne
Ako dospieť k dohode
Rozprávanie o možnostiach (frázy na obohatenie)
Vedenie diskusie


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu