jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre spoločenský styk

ANGLIČTINA PRE SPOLOČENSKÝ STYK

Kurz je určený pre ľudí, ktorí si chcú vybudovať dobré vzťahy s medzinárodnými klientmi a kolegami. Či už ste na pracovnej večeri, výstave, robíte prehliadku spoločnosti, alebo sa zúčastňujete mimopracovnej spoločenskej udalosti pomôžu vám vedomosti z tohto kurzu v úspešnom vedení konverzácie v angličtine za účelom nadviazania a zlepšenia osobných vzťahom s obchodnými partnermi.
Kurz pre úspešné vedenie konverzácie mimo oficiálneho pracovného prostredia.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Reálne situácie spoločenskej konverzácie v angličtine

  Každá zo šiestich tém prezentuje reálnu situáciu pri budovaní spoločenských vzťahov. Konverzačné techniky a stratégiu si osvojíte v množstve zaujímavých, rôznorodých cvičení a aktivít. Správne použitie nových jazykových prostriedkov si utvrdíte pri praktickom nácviku rolí z reálneho spoločenského života.
 • Témy zaoberajúce sa technikami riadeného spoločenského rozhovoru

  Každá téma je v úvode ľahko načrtnutá. Postupne sú rozvíjané komunikačné aktivity navrhnuté pre diplomatické riešenie potencionálnych problémových oblastí, ktoré sa môžu vyskytnúť na začiatku spolupráce s obchodným partnerom. V kurze je nacvičované správne použitie zdvorilostných poznámok a jednoduché rozhovory. Každá lekcia je ukončená textom, ktorý sa na ňu viaže a prináša užitočné typy. Text je zároveň podkladom na diskusiu študentov o prebranej téme.
 • Efektívna samostatná príprava vďaka MultiROM-u.

  MultiROM tvoriaci prílohu učebného materiálu obsahuje všetky nahrávky používané v kurze. Nahrávky sa dajú počúvať v počítači, v audioprehrávači alebo stiahnuť do MP3 prehrávača. Čas venovaný počúvaniu nahrávok efektívne zlepšuje schopnosť porozumenia partnerovi. Interaktívne cvičenia na MultiROM-e podávajú študentovi zaujímavým spôsobom frázové spojenia, slovnú zásobu a umožňujú praktický tréning komunikácie.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-C1 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Nadviazanie kontaktu
Dohoda cez e-mail
Stretnutie návštevníkov pri príchode
Rozprávanie o počasí
Čas v rôznych kultúrach
Rozprávanie o plánoch
2. Nadviazanie kontaktu
Prijímanie návštevníkov vo firme
Rozprávanie sa o kanceláriách a firme
Ponúknutie občerstvenia
Ukázanie cesty v budove
Predstavenie návštevníka
Používanie krstných mien
Požiadanie o vysvetlenie
3. Zoznámenie sa
Zoznámenie sa
Rozprávanie o aktivitách vo voľnom čase
Rozprávanie o osobných veciach
Rozprávanie sa o cestovaní a miestach, ktoré ste navštívili
Emailová konverzácia po návšteve
Rozhovor o spoločných známych
Presun do nezáväznej konverzácie
Stanovenie cieľov na stretnutí
Udržiavanie konverzácie
4. Prijímanie hostí
Prevedenie návštevníka po meste
Rozprávanie sa o meste kde žijete
Odporučenie činností, ktoré treba zažiť alebo miest, ktoré je dobré vidieť
Opis cesty v meste
„used to“
používanie informácií pre turistov
rozprávanie o pôvode, vzniku
5. Jedlo v reštaurácii
Bežný rozhovor v reštaurácii
Rozhodnutie sa čo objednať
Rozhovor o rodine, vzťahoch
Rozhovor o vzdelaní
Poďakovanie za jedlo
Vysvetlenie jedálneho lístka
Udržiavanie konverzácie
„But seriously...“ postavenie humoru v rôznych kultúrach
Na konci jedla
6. Získavanie kontaktov na veľtrhu
Ako začať rozhovor s neznámym človekom
Rozprávanie o vašej firme
Rozprávanie o produktoch
Vyskúšanie si nových tém pre bežnú konverzáciu
Vybavovanie nových kontaktov cez e-mail
Bežný rozhovor na obchodnom veľtrhu
Zdvorilé ukončenie konverzácie


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu