jazykové kurzy Žilina

jazykové kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre prezentácie

ANGLIČTINA PRE PREZENTÁCIE

Vo veľa spoločnostiach sa prezentácie stali súčasťou bežného pracovného života. Tie sú čoraz častejšie vedené v anglickom jazyku. A prezentácia v cudzom jazyku je skutočnou výzvou aj pre človeka s jeho dobrou znalosťou. V kurze sa naučíte slovnú zásobu a slovné spojenia potrebné pre na pôsobivé podanie vašej prezentácie.
Praktický zameraný kurz s množstvo tipov pre efektívnu a pôsobivú prezentáciu.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Všetky fázy prezentácie podrobne rozobrané

  Kurz sa skladá zo šiestich častí, ktoré pokrývajú všetky fázy prezentácie a niekoľko súvisiacich tém. Úvod každej z častí tvoria krátke cvičenia, dotazníky alebo kvízy navodzujúce tému. Nasledujú ukážky z prezentácii s aktivitami na porozumenie počutého a rôznorodé cvičenia pomáhajúce zapamätať si a prakticky zvládnuť charakteristickú slovnú zásobu a výrazové prostriedky. Každá časť v závere podáva sumár najdôležitejších aspektov, s ktorými sa študenti v stretli.
 • Praktický tréner ukáže cestu k efektívnej prezentácii

  Kurz tiež rozoberá rôzne techniky prezentácie, kompozíciu a štruktúru prezentácie i správne podanie prezentácie. Taktiež rieši aj iné problematiky, ako je reč tela, vizuálne pomôcky, správnu interakciu s poslucháčmi. V závere sa študent zoznámi s praktickým trénerom prezentácie. Je to učebný materiál, ktorý študenta prevedie všetkými úskaliami prezentácie, upozorní ho na ne a ukáže mu ako si jednoducho a systematicky vystavať dobrú prezentáciu.
 • Kvalitný učebný materiál

  V učebnom materiáli nájdete tematicky zoradený súbor termínov a fráz vhodný pre rýchlu a efektívnu prípravu prezentácie, prepisy všetkých ukážok na počúvanie spolu s MultiROM-om obsahujúcim všetky posluchové aktivity z knihy. Je možné ich prehrať pomocou audio prehrávača na vašom počítači alebo prostredníctvom bežného CD prehrávača. Aby ste sa zdokonalili v počúvaní, počúvajte ich vo vašom aute alebo MP3 prehrávači. Interaktívne cvičenia vám umožnia zhodnotiť vaše vedomosti vykonávaním ďalších aktivít na vašom počítači, to je obzvlášť vhodné ak potrebuje maximalizovať rast vašich vedomosti.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-B2 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminológia a zručnosti
1. Začnime
Privítanie vašich hostí
Predstavenie samého seba a témy
Ako si poradiť s nervozitou
Otvorenie prezentácie
Štruktúra prezentácie
Organizačné detaily (rozprávanie o načasovaní, prospekty, otázky)
Získanie pozornosti hostí
2. Dnešnou témou je …
Reč tela
Tipy k prezentácii pre anglicky hovoriacich hostí
Vysvetlenie účtov
Analýza pomerov
Naznačovanie (frázy na organizáciu vašej prezentácie)
Rozprávanie o zložitých otázkach
Odkazovanie na ostatné body
Pridanie nápadov
3. Moja ďalšia snímka je….
Prezentačné nástroje
Používanie približných čísiel
Prezentačné nástroje
Vytvorenie efektívnych vizuálnych pomôcok
Efektívna prezentácia vizuálnych pomôcok
Predstavenie vizuálnych pomôcok
Vyjadrovanie čísiel
Pravidlo šiestich
Zdôraznenie dôležitých bodov
Vytvorenie kontrastov a opis výsledkov
4. Ako môžete vidieť na tomto grafe …
Typy vizuálnych pomôcok
Opis grafov a tabuliek
Interpretácia vizuálnych pomôcok
Tipy na opis trendov
Rozprávanie o vizuálnych pomôckach
Rozprávanie o trendoch (slovesné časy, prídavné mená a príslovky)
Rozprávanie o príčinách a výsledkoch
5. Na záver…
Záver prezentácie
Stratégie pre dobrý záver
Zhrnutie hlavných bodov
Odporúčania
Frázy pre efektívny záver
Efektívne využívanie vášho hlasu (zdôrazňovanie slov, pauzy v prejave)
6. Nejaké otázky?
Spracovanie časti venovanej otázkam a odpovediam
Rozličné účtovné postupy
Medzikultúrna problematika
Globalizácia a úloha účtovníkov
Riešenie otázok
Kladenie zdvorilých otázok
Predpokladanie otázok
Ako si poradiť s prerušovaním
Reformulácia otázok


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu