jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre posádky lietadiel

ANGLIČTINA PRE POSÁDKY

Kurz je učený pre letušky, stevardov a adeptov na tieto pozície ako špeciálna komunikačná príprava v anglickom jazyku so zameraním na ich každodenné pracovné úlohy. Kurz ukáže študentovi správnu cestu k priamej, jasnej a rutinérskej komunikácii a to i v situáciách, kedy je treba zvládať zložité situácie.
Jazyková príprava, ktorá pomôže zvládnuť v angličtine a tie najvypätejšie situácie.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Osem tém nasleduje v poradí v akom prebiehajú počas letu.

  Osem tém v kurze nasleduje v poradí v akom prebiehajú počas letu. Kurz podrobne rozoberá všetko od úvodného nastavenia sa do problematiky, cez predletovú prípravu, uvítanie pasažierov, služby a používanie vybavenia lietadla, zdravotné a bezpečnostné nariadenia, fázu klesania, pristávania a prestávok medzi prácou. Ostaná lekcia radí ako sa uchádzať o prácu člena posádky lietadla.
 • Aktívne a praktické vyučovanie angličtiny

  Každá téma v úvode obsahuje krátke cvičenie alebo kvíz na jej navodenie. Praktické situácie, posluchové aktivity, autentické texty, ako aj fotky a ilustrácie pomáhajú študentovi pri zvládnutí kľúčovej slovnej zásoby. Nácvik praktických situácii vo forme hrania rolí umožňuje vyskúšanie si nových jazykových zručností pri maximálnom priblížení sa realite. Každá téma končí textom, ktorý sa jej týka a navodzuje zamyslenie sa nad ňou a následnú diskusiu.
 • Kvalitný učebný materiál.

  Moderný učebný materiál obsahuje MultiROM obsahujúci všetky nahrávky použité v kurze. Nahrávky zlepšujúce porozumenie počutého môžete počúvať na klasickom CD alebo vo forme mp3. MultiROM obsahuje interaktívne cvičenia na utvrdenie prebratého učiva aktívnou formou samostatnej práce na počítači.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-B2 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Úvod do problematiky
Kariérny postup
Povinnosti
Ľudia a miesta
Opis pracovných pozícií a osobné vlastnosti
Opis letiska
2. Pred letom
Inštruktáž pred letom
Úvody
Vybavenie lietadla
Formálne a neformálne pozdravy
Kladenie priamych otázok
Vyslovenie problému
Požiadanie o objasnenie
3. Nastupovanie
Privítanie pasažierov
Nastupovanie a nakladanie
Riešenie problémov s usadením
Opis druhov batožiny
Žiadosti a odpovede
4. Služby a vybavenie
Podávanie jedál
Predaj na palube
Triedy služieb
Opis jedla a nápojov
Ponúkanie
Zisťovanie preferencií
Ponúkanie
Ospravedlnenia
5. Zdravotné a lekárske problémy
Problematika zdravia
Liečivá
Ošetrenie chorých pasažierov
Časti tela
Ponúknutie pomoci
Prezentovanie návrhov
Poskytnutie rady
6. Bezpečnosť a bezpečnostné vybavenie
Vysvetľovanie situácií
Núdzové postupy
Výtržnosť na palube
Núdzové stavy
Reakcia na obavy
Byť asertívny
7. Klesanie, pristátie a medzipristátie
Prípravy na pristátie
Kontrola kabíny
Ubytovanie sa na hoteli
Vydávanie pokynov
Informovanie
Vysvetlenie situácie
Udelenie/odmietnutie povolenia
8. Získanie práce
Žiadosti o prijatie do zamestnania
Priebeh pohovoru
Požiadavky na prácu v posádke
Rozprávanie o vašich skúsenostiach a záujmoch
Rozprávanie o pracovných výzvach a odmenách


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu