jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre e-mailovú komunikáciu

ANGLIČTINA PRE E-MAILOVÚ KOMUNIKÁCIU

Elektronická pošta má čoraz väčší dopad na naše profesionálne a osobné životy. Veľa z nás musí riešiť veľké množstvo e-mailov denne. Z tohto dôvodu je stále dôležitejšie vedieť v angličtine odpovedať na e-maily rýchlo, efektívne a gramaticky správne. Rovnako dôležité je vedieť používať adekvátny jazyk a štýl na základe toho, komu a čo píšete.
Kurz učí odpovedať na e-maily rýchlo, adekvátne a gramaticky správne.
 • Kurz pomáha zefektívniť e-mailovú komunikáciu nielen v anglickom jazyku

  Každá téma tohto kurzu sa zaoberá konkrétnym aspektom elektronickej pošty s poukázaním na jeho vplyv na formálnu a neformálnu komunikáciu. Takto rozobrané je napríklad, správne vyjadrenie predmetu správy a jeho vplyv na skoré otvorenie správy jej prijímateľom, alebo vysvetlenie ako vhodná štruktúra e-mailu uľahčuje prijímateľovi čítanie správy a porozumenie tomu aký ďalší krok odosielateľ e-mailu očakáva.
 • Cvičenia predstavujúce návod pre prax

  Precvičované aktivity sú zamerané na praktický nácvik e-mailovej komunikácie, ktorú vedú študenti v práci. Pri odchode z vyučovania si študent odnáša zručnosti, ktoré môže hneď použiť na pracovisku. Cvičenia tvorené párovými aktivitami sú vedené lektorom a smerujú k maximálnemu priblíženiu k praxi. Lektor poukazuje na chyby a nejasnosti vo formuláciách študentov.
 • Tipy na gramatiku potrebnú v e-mailoch

  Gramatické učivo je preberané priamo v kontexte e-mailových správ. Zdôraznená je dôležitá gramatika, užitočné frázy a slovná zásoba. Pozornosť je venovaná často sa vyskytujúcim chybám, ktoré vytvárajú priestor na nedorozumenia v komunikácii. Jasnou, gramaticky správnou formuláciou sa stáva komunikácia jasnejšia a rýchlejšia. Rovnaké výsledky je možné docieliť i používaním presných ustálených spojení, ktoré sú v kurze preberané.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-B2, B2-C1 európskeho referenčného rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminológia a zručnosti
1. Úvod do e-mailovej komunikácie
Okno e-mailu
Štruktúra e-mailu
Kolónka predmetu
Dotazník
Big Brother sa pozerá...a kontroluje tvoje e-maily
2. Formálne a neformálne e-maily
Registrovanie
Frázy pre formálne a neformálne e-maily
Skratky
Správne hláskovanie
Emotikony
Aká je dôležitá gramatika v e-mailoch?
3. Otázky
Písanie odpovedí na otázky
Výhody a nevýhody e-mailu
Zdvorilý jazyk
E-mailové adresy a symboly
Nebezpečenstvo internetu a vírusov
4. Žiadosť
Písanie kolegom
Písanie o termínoch a úlohách
Bežné frázy
Akronymá a skratky
5. Výmena informácií
Informovanie a odpovedanie
Citovanie z predchádzajúcich e-mailov
Diplomatický jazyk
E-mailový dotazník
Citácie
6. Dohadovanie stretnutí a ich potvrdzovanie
Typické frázy pre dohadovanie stretnutí
Predložky času
Ospravedlnenie sa
Názvy domén
Boli ste spamovaní?


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu