jazykové kurzy Žilina

kurzy -> odborne zamerané -> angličtina pre automobilový priemysel

ANGLIČTINA PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Je intenzívny kurz ideálny pre každého, kto potrebuje v angličtine komunikovať s kolegami, zákazníkmi a obchodnými partnermi v oblasti automobilového priemyslu.
Široký rozsah tém zameraných na rôzne oblasti automobilového priemyslu.

Odborne zamerané kurzy angličtiny-> charakteristika:

 • Témy pokrývajúce celú problematiku

  Témy kurzu pokrývajú celú škálu problematiky automobilové priemyslu. Podrobne rozobrané sú oblasti určené pre pracovníkov nákupu, predaja, administratívy, organizácie práce i výroby.
 • Účinný rozvoj komunikačných zručností

  Hlavným cieľom kurzu je rozvoj komunikačných zručností študentov. Každá téma začína krátkym cvičením alebo kvízom, ktorý uvádza študentov do tematiky. Nasledujú praktické cvičenia, cvičenia na porozumenie počutého, texty so zameraním na automobilový priemysel, rovnako ako množstvo fotografií a ilustrácií pomáhajúcich pri zapamätaní kľúčovej slovnej zásoby a fázových spojení. Nácvik realistických modelových situácií umožňuje študentom učenie priamo v praxi.
 • Dostatok času na diskusiu a konverzácie

  Na konci každej témy je aktivita , ktorá je spojená s témou lekcie a poskytuje príležitosť na diskusiu. Po ukončení kurzu si môže každý študent otestovať získané vedomosti týkajúce sa slovnej zásoby z lekcií pomocou krížovky.
 • Kvalitný učebný materiál

  V učebnom materiáli nájdete glosár termínov a užitočných fráz používaných v automobilovom priemysle, prepisy všetkých ukážok na počúvanie z kurzu, ktoré so súčasťou priloženého MultiROM-omu. Nahrávky Je možné prehrať pomocou audio prehrávača na vašom počítači alebo prostredníctvom bežného CD prehrávača. Aby ste sa zdokonalili v počúvaní, počúvajte ho vo vašom aute. Interaktívne cvičenia na MultiROM-ome vám umožnia rozšíriť vaše vedomosti vykonávaním ďalších aktivít na vašom počítači, to je obzvlášť vhodné ak potrebuje zrýchliť rast vašich vedomosti.

Jazyky

angličtina

Jazyková úroveň

B1-B2 európskeho referenčné rámca CEF

Obsahová náplň kurzu

Téma
Okruhy
Preberaná terminóligia a zručnosti
1. Úvod do automobilov
Dôležité faktory pri kúpe auta
Typy automobilov
Predaj automobilov
Názory a vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu
Odporúčanie
Príslovky frekvencie
2. Exteriér
Vonkajšie časti automobilu
Automobilová výroba
Problémy s kvalitou
Správa 8D
Pasív
Opis procesu
Telefonické frázy
3. Interiér
Vnútorné časti automobilu
Prístrojový panel
Problém s dodaním
Konfigurátor auta
Tvorba, prijatie a odmietnutie návrhov
Emailové frázy
4. Pod kapotou
Motor
Linka technickej podpory
Medzinárodná automobilová show
Opis polohy a tvaru
Frázy používané na veľtrhu
5. Výkon a technické špecifikácie
Uvedenie nového modelu
Cestná skúška
Materiály a ich vlastnosti
Rozpočty
Úloha rolí na stretnutí
Porovnávanie
Približné vymedzenie
Popisovanie o rozmerov
6. Bezpečnosť
Článok v časopise
Aktívne a pasívne bezpečnostné prvky
Výber bezpečnostných vlastností
Stiahnutie automobilov
Rozprávanie o výhodách a nevýhodách
Príprava prezentácie
Frázy na stretnutí
7. Dizajn
Opis dizajnu auta
Proces tvorby dizajnu
Obmedzenia
Rozširovanie sortimentu výrobkov
Spoločenský rozhovor
8. Budúce trendy
Automobil budúcnosti
Environmentálne povedomie
Príprava prezentácie
Palivové články
Rozprávanie o budúcnosti: určitosť, pravdepodobnosť, možnosť


Typ štúdia

intenzívny

Forma organizácie kurzu Angličtina pre obchodné stretnutia

Jazykové kurzy angličtiny pre obchodné stretnutia sú otvárané vo forme intenzívnych týždňových kurzov, firemných kurzov, individuálnych kurzov a mikroskupinových kurzov. Prečítajte si stručnú informáciu o jednotlivých formách a po kliknutí na vami vybranú formu nasledujte postup prihlásenia. V prihláške uveďte, o aké odborné zameranie máte záujem.

 • Intenzívna týždňová forma

  Počas intenzívneho týždňového kurzu sa lektor venuje študentovi alebo skupinke študentov, ktorí sa spoločne prihlásili na kurz. Začiatok kurzu je možný každý pondelok a dĺžka kurzu je zvyčajne týždeň alebo násobky týždňov. Intenzita kurzu je 35 vyučovacích hodín týždenne. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo rekreačných zariadeniach, s ktorými spolupracuje.
  Cena kurzu vychádza zo základných cien intenzívnych týždňových kurzov, so zohľadnením špecifických požiadaviek študenta.
 • Forma firemného jazykového kurzu Forma firemného jazykového kurzu

  Firemný jazykový kurz je z hľadiska organizácie prispôsobený požiadavkám objednávateľa. Jazykové kurzy sú organizované pre jedného až ôsmich študentov. Dĺžka odborne zameraného kurzu je 35 vyučovacích hodín. Miesto vyučovania je v Jazykovej škole VIVEUS v Žiline alebo v priestoroch objednávateľa.
  Cena firemného jazykové kurzu je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.
 • Individuálna forma

  Individuálna forma vyučovania je určená pre jedného až dvoch študentov, ktorí sa spolu do kurzu prihlásia. Pri podaní prihlášky je dohodnutý začiatok, intenzita a termíny výučby.
  Cena individuálneho jazykového kurzu s odborným zameraním je určená na základe konkrétnej požiadavky a individuálnej kalkulácie.

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu