Údaje vo formulári vyplňte úplne, podrobne a pravdivo.
Ušetríte svoj čas a zvýšte i úspešnosť vo výberovom konaní!

Vstupný formulár -> Pracovná pozícia: Učiteľ cudzích jazykov

Mám záujem o prácu:

Učiteľa jazykov>
v kurzoch pre dospelých
v kurzoch pre mládež
v kurzoch pre deti
Môžem pracovať>
ráno
doobeda
poobede
vecer
cez víkend
Chcem VYUČOVAŤ jazyky>

*zaškrtnite/uveďte len tie jazyky, ktoré ovládate natoľko, že ich môžete VYUČOVAŤ
anglický jazyk
francúzsky jazyk
nemecký jazyk
ruský jazyk
španielsky jazyk
talianský jazyk
 jazyk
 jazyk
Môžem začať pracovať od>
Možné formy spolupráce>
živnosť
plný uväzok
skrátený uväzok
dohoda
Týždenne môžem odučiť hodín>
Moja predstava o odmene(brutto)>
(živnosť,dohoda -> €/hod.
TPP -> €/mesiac)
 Od:   Do:   EUR/

Osobné údaje:

Vaša súčastná ekonomická aktivita>
Titul pred menom>
Meno*>
Priezvisko*>
Titul za menom>
Dátum narodenia*>
Trvalé bydlisko>
(Ulica číslo
PSČ Mesto
Štát)
Prechodné bydlisko>
(Ulica číslo
PSČ Mesto
Štát)
E-mail>
Mobilný telefón>
Iný telefón>

Vzdelanie, vedomosti, prax v odbore a predchádzajúca pracovná činnosť:


  VZDELANIE ->

    Stredná škola:
      Názov školy: Mesto: Rok ukončenia:

    Vysoká škola:
      Názov školy: Mesto: Roky od: do:
      Názov fakulty:
      Dosiahnutý titul:

    Iné vzdelávacie aktivity:
      Názov inštitúcie: Mesto: Obdobie od: do:
      Názov aktivity:


  SKÚSENOSTI V OBLASTI VYUČOVANIA ->

    Názov školy, firmy, inštitúcie, ...: Mesto: Obdobie od: do:
      Popis vzdelávacej činnosti: Vek vzdelávaných študentov: Počet študentov v skupine:


  PRAX V POUŽÍVANÍ CUDZIEHO JAZYKA V ZAHRANIČÍ ->

    Štát, Mesto, Obdobie od: do:
      Názov školy, firmy, ...:
      Intenzita a forma používania jazyka: /napr. každodenné štúdium, práca s občasným použitím,.../


  ODBORNÉ ZNALOSTI V CUDZOM JAZYKU, KTORÝMI DISPONUJETE ->

    (napr. ekonómia, medicína, právo atď.)


  PRIEBEH PREDCHÁDZAJÚCEJ PRACOVNEJ ČINNOSTI ->

  Začnite aktuálnym alebo ostatným zamestananím.
      Názov zamestnávateľa: Mesto: Obdobie od: do:
      Vykonávaná činnosť:

Jazykové zručnosti a znalosti:

Materinský jazyk a úroveň ovládania iných jazykov Jazyk Úroveň ovládania jazyka

Iné zručnosti:

Vodičský preukaz B
Vediem auto>
Uživatelská znalosť Windows
Uživatelská znalosť MS Word

Akákoľvek poznámka alebo vyjadrenie žiadateľa o prácu:

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v súvislosti s výberovým konaním na pozíciu učiteľa v spoločnosti VIVEUS, spol. s r.o. prostredníctvom stránky www.viveus.sk v rámci počítačovej siete internet. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely výberového konania na pozíciu učiteľa a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.