V záujme šetrenia času vyplňte prosím údaje vo formulári úplne.

Vstupný formulár -> Súdny prekladateľ

Osobné a kontaktné údaje:

Titul pred menom>
Meno>
Priezvisko>
Titul za menom>
Dátum narodenia>
Trvalé bydlisko>
(Ulica číslo
PSČ Mesto
Štát)
Prechodné bydlisko>
(Ulica číslo
PSČ Mesto
Štát)
E-mail>
Mobilný telefón>
Telefón domov>

Informácie o oprávnení vykonávať činnosť>

Evidenčné číslo v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov>
Odbor/jazyk>

Akákoľvek poznámka alebo vyjadrenie:

Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že údaje uvedené vo formulári sú pravdivé. V súlade so Zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas spoločnosti Jazyková škola VIVEUS, s.r.o. na zhromažďovanie a používanie mojich osobných údajov pre účely vzájomnej spolupráce a ich vedenia v databázi v súlade so Zák. č. 5/2004 Z.z.