Údaje vo formulári vyplňte úplne, podrobne a pravdivo.
Ušetríte svoj čas a zvýšte i úspešnosť vo výberovom konaní!

Vstupný formulár -> Pracovná pozícia: Prekladateľ

Mám záujem o prácu:

 Prekladateľa bežných textov
 Prekladateľa textov s odborným zameraním
Môžem začať pracovať od>
Týždenne mám kapacitu preložiť NS>
(1NS=1800 znakov s medzerami)

Smer prekladu + Vaša predstava o odmene brutto v €/NS pri bežnom texte>

Z -> Do Odmena>
(€/NS)
Z jazyka -> Do jazyka
Z jazyka -> Do jazyka
Z jazyka -> Do jazyka
Z jazyka -> Do jazyka
Z jazyka -> Do jazyka
Z jazyka -> Do jazyka

Osobné údaje:

Vaša súčastná ekonomická aktivita>
Titul pred menom>
Meno>
Priezvisko>
Titul za menom>
Dátum narodenia>
Trvalé bydlisko>
(Ulica číslo
PSČ Mesto
Štát)
Prechodné bydlisko>
(Ulica číslo
PSČ Mesto
Štát)
E-mail>
Mobilný telefón>
Telefón domov>

Vzdelanie, vedomosti a predchádzajúca pracovná činnosť:


  VZDELANIE ->

    Stredná škola:
      Názov školy: Mesto: Rok ukončenia:

    Vysoká škola:
      Názov školy: Mesto: Roky od: do:
      Názov fakulty:
      Dosiahnutý titul:

    Iné vzdelávacie aktivity:
      Názov inštitúcie: Mesto: Obdobie od: do:
      Názov aktivity:


  PRAX V POUŽÍVANÍ CUDZIEHO JAZYKA V ZAHRANIČÍ ->

    Štát, Mesto, Obdobie od: do:
      Názov školy, firmy, ...:
      Intenzita a forma používania jazyka: /napr. každodenné štúdium, práca s občasným použitím,.../


  PRIEBEH PREDCHÁDZAJÚCEJ PRACOVNEJ ČINNOSTI ->

      Názov zamestnávateľa: Mesto: Obdobie od: do:
      Vykonávaná činnosť:


  ODBORNÉ OBLASTI, V KTORÝCH VYKONÁVATE PREKLADY ->

    (napr. technika-obor, ekonómia, medicína, právo atď.)

Skúsenosti v odbore vykonávania prekladov:

Intenzita vykonávania prekladatelskej činnosti>
Ako dlho vykonávate prekladatelskú činnosť>
Počet NS, ktoré preložíte mesačne>
Aké slovníky používate pri prekladoch>
(knižné,
elektronické)
Aké programy používate pri prekladoch>
Aké programy používané pri prekladoch poznáte>

Akákoľvek poznámka alebo vyjadrenie žiadateľa o prácu:

Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že údaje uvedené vo formulári sú pravdivé. V súlade so Zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas spoločnosti Jazyková škola VIVEUS, s.r.o. na používanie mojich osobných údajov pre účely vyhodnotenia výberového konania na obsadzovanú pracovnú pozíciu a ich vedenie v databázi v súlade so Zák. č. 5/2004 Z.z.