Prihláška na jazykový pobyt na Slovensku

Na jazykový pobyt sa prihlasujú jeden až štyria študenti spoločne.

Prihlasovaný>

Osobné údaje prvého študenta

Titul>
Meno>
Priezvisko>
Vek>
E-mail>
Mobilný telefón>
Tel. domov>
Tel. praca>
Poštová adresa>
Ulica číslo
PSČ Mesto
Štát

Údaje u kurze

Miesto jazykového pobytu>
Jazyk>
Vaša predpokladaná úroveň znalosti jazyka >
Dobrovoľný test je vľavo

Začiatočník

Základné vedomosti

Mierne pokročilý

Stredne pokročilý

Pokročilý


Veľmi
Pokročilý
Požadované zameranie kurzu, prípadne iné požiadavky. >
Nástupný termín>  (dátum začiatku)        
Počet týždňov kurzu>

Ak Vám kurz hradí zamestnávateľ, uveďte údaje o spoločnosti

Meno firmy >
Poštová adresa>
Ulica číslo
PSČ Mesto
Štát
IČO>
DIČ>
IČ DPH>