Intenzívne jazykové pobyty na Slovensku

intenzívne jazykové pobyty -> na Slovensku

Prehľad lokalít a zamerania kurzov

miesto pobytu cena s DPH možné obsahové zameranie
Žilina od 512 € za týždeň Aj -všeobecný jazyk -working english -business english -english for meetings -english for marketing & advertising -english for the automobile industry -english for socializing -english for customer care -english for accounting -english for presentations -english for human resources -legal english -konverzácie -príprava na medzinárodné skúšky (Cambrige Exam FCE, CAE, BEC, IELS), príprava na štátne jazykové skúšky
Nj, Šj, Tj, Fj, Rj, Sj- všeobecný jazyk
Rajecké Teplice od 937 € za týždeň
Terchová od 904 € za týždeň

Charakteristika kurzu

 • len VY a LEKTOR
  Žiadna poskladaná skupina, žiadne rozdiely medzi zameraním a znalosťami študentov.
  Lektor sa venuje len Vám. Zameria sa na Vaše nedostatky, Vaše potreby a Vaše chyby. To všetko s tempom, ktoré Vám vyhovuje.
 • zameranie podľa Vašich potrieb
  Metodiku vypracovanú na základe dlhodobých skúseností podporuje špecificky pripravený materiál pre tento typ štúdia. Individuálna forma umožňuje prispôsobiť obsahové zameranie presne Vašim potrebám, predovšetkým v oblasti slovnej zásoby.
 • vysoká efektivita
  Pobytový kurz je veľmi špecifickou a efektívnou formou štúdia. Umožňuje dosiahnuť veľmi rýchly a trvalý progres v jazyku, a to nielen intenzitou štúdia, ale aj možnosťou konzultácií s lektorom vždy, keď je to pre študenta potrebné. Tým sa veľmi rýchlo dosiahne ujasnenie neporozumeného a nadobudnutá vedomosť sa stáva trvalejšou. V neposlednom rade intenzívny kurz vytvára priestor na dostatočný tréning teoreticky prebraného učiva, ktorý je nevyhnutný pre získanie ľahkosti a pohotovosti prejavu. Kurz je vhodný pre tých, ktorí pre svoje pracovné vyťaženie nemôžu navštevovať kurzy denné, prípade sa pre nich táto forma stáva neefektívna. Týždenný pobyt umožňuje plné sústredenie sa na danú problematiku bez vplyvu iných rušivých faktorov - pracovných i súkromných povinností. Kurz je vhodný pre jednotlivcov a malé skupinky do 5 účastníkov, ktoré sa prihlasujú spolu. Tým je zaručený tiež spoločný cieľ štúdia a motivácia.
 • naše dlhodobé skúsenosti = Vaša spokojnosť
  Spoločnosť VIVEUS sa od jej založenia v roku 2003 venuje zdokonalovaniu intenzívnej formy vyučby cudzích jazykov. Za toto obdobie bola optimalizovaná metodika vyučby na maximum možného prínosu pre študenta a boli vytvorené učebné materiály pre snáď všetky typy požadovaného obsahového zamerania.

Referencie našich klientov

Kliknutím zväčšiť referenciu

Ing. Milan Šico 2.9-5.9.2008

Kliknutím zväčšiť referenciu

Ing. Vladimír Backo 11.8-15.8.2008

Kliknutím zväčšiť referenciu

Ing. Emil Svitek 14.1-18.1.2008

Kliknutím zväčšiť referenciu

Ing. Stanislav Burdej 26.2-29.2.2008

Kliknutím zväčšiť referenciu

Marcel Puček 20.6-27.6.2008