Individuálny jazykový kurz

jazykové kurzy -> individuálne vyučovanie

Charakteristika kurzu

 • vysoká intenzita
  Neustály kontakt s individuálne vyberaným lektorom, prispôsobenie metodiky výučby schopnostiam a danostiam konkrétneho človeka a možnosť voľby študijného tempa podľa jazykovej úrovne študenta, to všetko spolu, umožňuje dosiahnuť maximálny pokrok v jazyku za minimálny čas.
 • veľká flexibilita
  Individuálna forma štúdia umožňuje presné nasmerovanie obsahu a formy vyučovania potrebám študenta. Požiadavky študenta sú základným parametrom pri výbere lektora, vedení kurzu a príprave študijného materiálu preň. Formou individuálneho vzdelávania kvalifikovane zabezpečujeme špecifickú jazykovú prípravu zameranú na obchodnú angličtinu, nemčinu, španielčinu, angličtinu pre riadenie letovej prevádzky, španielčinu pre potápačov a iné odborne zamerané jazykové prípravy.
 • maximálny komfort
  Intenzitu vyučovania, dni a časy vyučovania, ako aj termín začiatku kurzu si študent/študenti volí pri prihlasovaní. Možné je i pružné menenie termínov vyučovania podľa volného času študenta, oceňované predovšetkým veľmi vyťaženými ľuďmi alebo pracovníkmi s premenlivou časovou dobou. Na kurz sa prihlasuje jednotlivec alebo dvojica, trojica maximálne štvorica študentov spolu.

Jazyky

angličtina - nemčina - francúzština - španielčina - ruština - iné

Termíny vyučovania

Termíny vyučovania, ako aj intenzita individuálneho kurzu vychádzajú z potrieb študenta. Individuálne kurzy prebiehajú počas celého roka, na požiadanie aj počas víkendov a štátnych sviatkov. Minimálne množstvo objednaných individuálnych lekcií je 20.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS.

Referencie

Referencia Referencia

Postup prihlasovania na individuálny kurz:

 1. Špecifikácia kurzu študentom
  V krátkom rozhovore, osobnom, telefonickom, alebo e-mailom budúci študent upresní zameranie, účel štúdia, prípadne preferovaný učebný materiál a požiadavky na lektora.
 2. Dobrovoľné ale odporúčané otestovanie jazykovej úrovne
  Jazykovú úroveň si možete otestovať pomocou vstupného testu jazykových znalostí, alebo priamo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 3. Prihlásenie
  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stranky www.viveus.sk, alebo e- mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár sa nachádza v pravom menu.V prihláške študent určuje termín začatia kurzu, dni a časy vyučovania a miesto vyučovania.
 4. Potvrdenie o akceptácii prihlášky
  Študentovi je doručené potvrdenie o akceptácii jeho kurzu, ktoré obsahuje dátum začatia kurzu, termíny vyučovania, meno lektora a jeho stručnú charakteristiku.
 5. Úhrada za kurz
  Úhrada za kurz je nutné realizovať najneskôr 24 hodín pred plánovaným začiatkom kurzu.