Leto 2019

letné intenzívne jazykové kurzy v Žiline -> termíny, ceny, prihlášky

Letné intenzívne jazykové kurzy -> anglický jazyk

- kurzy zamerané na rozvoj konverzačných zručností

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový kurztermíny vyučovaniazačiatok kurzudĺžka kurzucena s DPH kurz+učeb.prihláška
dničas
A1 začiatočník pondelok až piatok 16:45 až 19:00 15.07.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 až 19:15 19.08.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
A2 základné vedomosti pondelok až piatok 16:45 -  19:00 15.07.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 - 19:15 05.08.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
B1 mierne pokročilý pondelok až piatok 16:45 -  19:15 01.07.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:00 05.08.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
B2 stredne pokročilý pondelok až piatok 16:45 -  19:00 15.07.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:00 05.08.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
C1 pokročilý pondelok až piatok 16:45 -  19:15 15.07.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa


- kurzy zamerané na sprehľadnenie gramatiky a rozšírenie slovnej zásoby

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový kurztermíny vyučovaniazačiatok kurzudĺžka kurzucena s DPH kurz+učeb.prihláška
dničas
A1 začiatočník pondelok až piatok 16:45 až 19:15 01.07.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:00 05.08.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:15 19.08.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
A2 základné vedomosti pondelok až piatok 16:45 -  19:15 01.07.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:15 05.08.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:00 19.08.18 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
B1 mierne pokročilý pondelok až piatok 16:45 -  19:15 01.07.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:00 15.07.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:00 05.08.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:15 19.08.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
B2 stredne pokročilý pondelok až piatok 16:45 -  19:00 15.07.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:15 19.08.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa

- kurzy zamerané na prípravu kandidátov na skúšku IELTS

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový kurztermíny vyučovaniazačiatok kurzudĺžka kurzucena kurzuprihláška
dničas
B2-C1 IELTS pondelok až piatok 14:00 až 16:15 15.07.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
134,78 € prihlásiť sa

Letné intenzívne jazykové kurzy -> francúzsky jazyk

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový kurztermíny vyučovaniazačiatok kurzudĺžka kurzucena kurz+učeb.prihláška
dničas
A1 začiatočník pondelok až piatok 16:45 až 19:00 15.07.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa

Letné intenzívne jazykové kurzy -> nemecký jazyk

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový kurztermíny vyučovaniazačiatok kurzudĺžka kurzucena kurz+učeb.prihláška
dničas
A1 začiatočník pondelok až piatok 16:45 až 19:15 19.08.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
A2 základné vedomosti pondelok až piatok 14:00 - 16:15 19.08.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa

Letné intenzívne jazykové kurzy -> španielsky jazyk

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový kurztermíny vyučovaniazačiatok kurzudĺžka kurzucena kurz+učeb.prihláška
dničas
A1 začiatočník pondelok až piatok 16:45 až 19:00 01.07.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 až 19:15 19.08.19 2 týždne
30 vyuč. hod.
124,78 € prihlásiť sa