miniskupinové kurzy -> konverzácie B1, B2, C1 -> s lektorkou z Británie

Charakteristika jazykoveho kurzu

 • 100% výučby tvorí rozprávanie a počúvanie angličtiny
  Celá vyučovacia hodina je o rozprávaní a počúvaní angličtiny, o opravovaní výslovnosti, o získavaní pohotovosti v prejave, o zlepšení schopnosti porozumieť prirodzenému tempu reči native speakra.
 • aktuálne témy podporujúce konverzáciu
  Podkladom konverzačného kurzu sú témy, na ktoré sa študent môže vopred pripraviť. Podklad ku každej téme vychádza z reálneho článku z britských novín novín. Náročnosť textu a slovnej zásoby je prispôsobená danej jazykovej úrovni konverzácií. Každá téma obsahuje článok, novú slovnú zásobu, otázky navodzujúce ďalšiu diskusiu i odkazy na online zdroje k téme.
  Témy preberané na konverzačnom kurze nájdete na našej facebookovej stránke.
 • vyškolený native lektor
  Kurz vedie kvalifikovaný lektor s Veľkej Británie /s pedagogickým vzdelaním z oblasti výučby angličtiny/, ktorý prechádza radou interných školení zameraných na výučbu konverzačných kurzov angličtiny. Metodika kurzu dáva každému študentovi dostatočný priestor na počúvanie a rozprávanie v angličtine.
 • konverzácie A2
  Pre nižšie jazykové úrovne sú určené konverzácie A2 so zameraním na nácvik každodenných situácii v angličtine. Viac informácií...

Jazyky

angličtina

Termíny vyučovania

Aktuálne termíny kurzov konverzácií sú zobrazené v tabuľke Termíny miniskupinových kurzov.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS na ulici Romualda Zaymusa 8383/2. /novostavba vedľa AUPARKU za Crystal Palace/.
Učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré obohacujú konverzácie o množstvo ďalších online podnetov k preberaným témam.

Referencie

Referencia Referencia

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.