Leto 2017

letné intenzívne jazykové kurzy v Žiline -> termíny, ceny, prihlášky

Letné intenzívne jazykové kurzy -> anglický jazyk

- kurzy zamerané na rozvoj konverzačných zručností

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový kurztermíny vyučovaniazačiatok kurzudĺžka kurzucena s DPH kurz+učeb.prihláška
dničas
A1 začiatočník pondelok až piatok 16:45 až 19:00 17.07.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
A2 základné vedomosti pondelok až piatok 16:45 -  19:15 03.07.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 - 19:00 07.08.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
B1 mierne pokročilý pondelok až piatok 16:45 -  19:15 03.07.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:00 17.07.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:00 07.08.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:00 21.08.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
B2 stredne pokročilý pondelok až piatok 16:45 -  19:15 03.07.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:00 07.08.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:00 21.08.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
C1 pokročilý pondelok až piatok 16:45 -  19:15 03.07.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa


- kurzy zamerané na sprehľadnenie gramatiky a rozšírenie slovnej zásoby

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový kurztermíny vyučovaniazačiatok kurzudĺžka kurzucena s DPH kurz+učeb.prihláška
dničas
A1 začiatočník pondelok až piatok 16:45 až 19:15 03.07.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:00 07.08.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
A2 základné vedomosti pondelok až piatok 16:45 -  19:00 17.07.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:00 21.08.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
B1 mierne pokročilý pondelok až piatok 16:45 -  19:00 17.07.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:00 07.08.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:00 21.08.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
B2 stredne pokročilý pondelok až piatok 16:45 -  19:15 03.07.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 -  19:00 21.08.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa

- kurzy zamerané na prípravu kandidátov na skúšku TOEFL

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový kurztermíny vyučovaniazačiatok kurzudĺžka kurzucena kurzuprihláška
dničas
B2-C1 TOEFL pondelok až piatok 16:45 až 19:00 17.07.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
118,78 € prihlásiť sa

Letné intenzívne jazykové kurzy -> francúzsky jazyk

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový kurztermíny vyučovaniazačiatok kurzudĺžka kurzucena kurz+učeb.prihláška
dničas
A1 začiatočník pondelok až piatok 16:45 až 19:15 07.08.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa

Letné intenzívne jazykové kurzy -> nemecký jazyk

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový kurztermíny vyučovaniazačiatok kurzudĺžka kurzucena kurz+učeb.prihláška
dničas
A1 začiatočník pondelok až piatok 14:00 až 16:30 03.07.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 - 19:00 17.07.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 14:15 - 16:30 21.08.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
A2 základné vedomosti pondelok až piatok 16:45 - 19:15 03.07.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 14:15 - 16:30 17.07.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 14:15 - 16:30 07.08.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
pondelok až piatok 16:45 - 19:00 21.08.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa
B1 mierne pokročilý pondelok až piatok 16:45 - 19:00 07.08.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť sa

Letné intenzívne jazykové kurzy -> španielsky jazyk

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový kurztermíny vyučovaniazačiatok kurzudĺžka kurzucena kurz+učeb.prihláška
dničas
A1 začiatočník pondelok až piatok 14:15 až 16:30 17.07.17 2 týždne
30 vyuč. hod.
108,78 € prihlásiť saJeseň 2017

mini & mikro-skupinové jazykové kurzy -> termíny, ceny a prihlášky

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> anglický jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň utorok a štvrtok 08:05 až 09:35 19.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 16:55 - 18:25 18.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 19.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 23.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
2. úroveň pondelok a streda 08:05 - 09:35 18.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 19.09.17 12 týž. 209,78 € microskupina max. 4 študenti prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 18.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
3. úroveň pondelok a streda 16:55 - 18:25 18.09.17 12 týž. 209,78 € microskupina max. 4 študenti prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 19.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 23.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
A2 4. úroveň utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 19.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 19.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 18.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
5. úroveň utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 19.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 18.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 19.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 23.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
B1 6. úroveň utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 19.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 19.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 19.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
7. úroveň utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 19.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 18.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 23.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
8. úroveň utorok a štvrtok 08:00 - 09:35 19.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 19.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 18.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
9. úroveň utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 19.09.17 12 týž. 165,78 € prihlásiť sa
B2 10. úroveň utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 19.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 18.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 23.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
11. úroveň pondelok a streda 18:30 - 20:00 18.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
12. úroveň pondelok a streda 16:55 - 18:25 18.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 23.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
13. úroveň utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 19.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 16:55 - 18:25 18.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
C1 14. úroveň microskupina max. 4 študenti utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 19.09.17 12 týž. 209,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> anglický jazyk -> konverzačne zamerané (od úrovňe B1 s native speakerom z Veľkej Británie)

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A2 5.-7. úroveň (konverzácie A2) utorok 18:30 až 20:00 19.09.17 12 týž. 114,90 € prihlásiť sa
B1 konverzácie B1* pondelok a streda 08:05 - 09:35 18.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
8.-10. úroveň (konverzácie B1) pondelok 16:55 - 18:25 18.09.17 12 týž. 114,90 € prihlásiť sa
utorok 18:30 - 20:00 19.09.17 12 týž. 114,90 € prihlásiť sa
štvrtok 18:30 - 20:00 21.09.17 12 týž. 114,90 € prihlásiť sa
B2 11.-13. úroveň (konverzácie B2) pondelok 18:30 - 20:00 18.09.17 12 týž. 114,95 € prihlásiť sa
utorok 16:55 - 18:25 19.09.17 12 týž. 114,90 € prihlásiť sa
streda 18:30 - 20:00 20.09.17 12 týž. 114,90 € prihlásiť sa
štvrtok 16:55 - 18:25 21.09.17 12 týž. 114,90 € prihlásiť sa
C1 14.-16. úroveň (konverzácie C1) streda 16:55 - 18:25 20.09.17 12 týž. 114,90 € prihlásiť sa

* tento kurz nie je na základe požiadavky študentov vedený native speakerom

kurzy -> mini-skupinové -> anglický jazyk -> príprava na medzinárodné skúšky

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
B2 - C1 12.-13 úroveň príprava na skúšku FCE utorok a štvrtok 18:30 až 20:00 19.09.17 12 týž. 219,78 € microskupina max. 4 študenti prihlásiť sa
13.-15 úroveň príprava na skúšku TOEIC pondelok a streda 18:30 - 20:00 18.09.17 12 týž. 219,78 € microskupina max. 4 študenti prihlásiť sa
13.-15 úroveň príprava na skúšku TOEFL piatok 17:00 - 20:00 22.09.17 12 týž. 189,78 € prihlásiť sa
14.-15 úroveň príprava na skúšku CAE pondelok a streda 18:30 - 20:00 11.09.17 11,5 týž. 219,78 € microskupina max. 4 študenti prihlásiť sa
14.-16 úroveň príprava na skúšku IELTS sobota 08:00 - 11:00 09.09.17 12 týž. 199,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> micro-skupinové -> anglický jazyk -> business english

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A2 4. úroveň (business english 1) utorok a štvrtok 07:00 až 08:00 19.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 až 19:30 19.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
B1 6. úroveň (business english 3) utorok a štvrtok 07:00 - 08:00 19.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 - 19:30 19.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
B2 10. úroveň (business english 7) pondelok a streda 07:00 - 08:00 18.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> francúzsky jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň piatok 17:00 až 19:15 22.09.17 12 týž. 139,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> nemecký jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň pondelok a streda 16:55 až 18:25 18.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
2. úroveň utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 19.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
A2 3. úroveň pondelok a streda 18:30 - 20:00 18.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
B1 6. úroveň utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 19.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
9. úroveň pondelok a streda 16:55 - 18:25 18.09.17 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa

kurzy -> mini-skupinové -> nemecký jazyk -> príprava na medzinárodné skúšky

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
B2-C1 11.-13 úroveň príprava na skúšku WiDaF sobota 08:00 až 11:00 23.09.17 12 týž. 219,78 € microskupina max. 4 študenti prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> ruský jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň štvrtok 18:30 až 20:00 21.09.17 12 týž. 93,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> španielsky jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň utorok 18:30 až 20:00 19.09.17 12 týž. 93,78 € prihlásiť sa
2. úroveň štvrtok 18:30 až 20:00 21.09.17 12 týž. 93,78 € prihlásiť sa
A2 5. úroveň microskupina max. 4 študenti piatok 17:00 až 19:15 06.10.17 11 týž. 157,78 € microskupina max. 4 študenti prihlásiť sa