Jeseň 2016

mini & mikro-skupinové jazykové kurzy -> termíny, ceny a prihlášky

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> anglický jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň pondelok a streda 06:30 až 08:00 19.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 08:05 - 09:35 19.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 20.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 19.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 20.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 24.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
2. úroveň utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 20.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 20.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 20.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 24.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
3. úroveň utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 20.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
utorok s štvrtok 18:30 - 20:00 20.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
sobota 11:15 - 14:15 24.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
A2 4. úroveň pondelok a streda 08:05 - 09:35 19.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 19.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 24.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
5. úroveň utorok a štvrok 08:05 - 09:35 20.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 16:55 - 18:25 19.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 19.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
sobota 11:15 - 14:15 24.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
B1 6. úroveň utorok a štvrtok 06:30 - 08:00 20.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 20.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 20.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 19.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
7. úroveň utorok a štvrtok 06:30 - 08:00 20.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 20.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 20.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 19.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 24.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
8. úroveň utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 20.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 16:55 - 18:25 19.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
9. úroveň utorok a štvrtok 06:30 - 08:00 20.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 16:55 - 18:25 19.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 19.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 24.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa
B2 10. úroveň utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 20.09.16 12 týž. 159,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 16:55 - 18:25 19.09.16 12 týž. 159,78 € prihlásiť sa
11. úroveň utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 20.09.16 12 týž. 159,78 € prihlásiť sa
12. úroveň utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 20.09.16 12 týž. 159,78 € prihlásiť sa
13. úroveň microskupina max. 4 študenti utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 20.09.16 12 týž. 199,78 € prihlásiť sa
C1 14. úroveň microskupina max. 4 študenti pondelok a streda 18:30 - 20:00 19.09.16 12 týž. 199,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> anglický jazyk -> konverzačne zamerané (od úrovňe B1 s native speakerom z Veľkej Británie)

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A2 5.-7. úroveň (konverzácie A2) utorok 06:30 až 08:00 20.09.16 12 týž. 99,60 € prihlásiť sa
štvrtok 18:30 - 20:00 22.09.16 12 týž. 99,99 € prihlásiť sa
B1 konverzácie B1* pondelok a streda 08:05 - 09:35 19.09.16 12 týž. 159,90 € prihlásiť sa
8.-10. úroveň (konverzácie B1) pondelok 16:55 - 18:25 19.09.16 12 týž. 99,90 € prihlásiť sa
utork 18:30 - 20:00 20.09.16 12 týž. 99,90 € prihlásiť sa
štvrtok 18:30 - 20:00 22.09.16 12 týž. 99,90 € prihlásiť sa
B2 11.-13. úroveň (konverzácie B2) pondelok 18:30 - 20:00 19.09.16 12 týž. 99,90 € prihlásiť sa
utorok 16:55 - 18:25 20.09.16 12 týž. 99,90 € prihlásiť sa
streda 18:30 - 20:00 21.09.16 12 týž. 99,90 € prihlásiť sa
štvrtok 16:55 - 18:25 22.09.16 12 týž. 99,90 € prihlásiť sa
C1 14.-16. úroveň (konverzácie C1) streda 16:55 - 18:25 23.09.16 12 týž. 99,90 € prihlásiť sa

* tento kurz s požiadavky študentov a nie je vedený native speakerom

kurzy -> mini-skupinové -> anglický jazyk -> príprava na medzinárodné skúšky

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
B2 - C1 12.-13 úroveň príprava na skúšku FCE pondelok a streda 18:30 - 20:00 19.09.16 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
13.-15 úroveň príprava na skúšku TOEIC pondelok a streda 18:30 - 20:00 19.09.16 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
13.-15 úroveň príprava na skúšku TOEFL piatok 17:00 - 20:00 16.09.16 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 24.09.16 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
14.-15 úroveň príprava na skúšku CAE utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 20.09.16 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
14.-16 úroveň príprava na skúšku IELTS utorok a štvrtok 18:30 - 20:20 20.09.16 11 týž. 179,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> micro-skupinové -> anglický jazyk -> business english

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A2 4. úroveň (business english 1) utorok a štvrtok 07:00 až 08:00 20.09.16 12 týž. 159,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 až 19:30 20.09.16 12 týž. 159,78 € prihlásiť sa
B1 6. úroveň (business english 3) utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 20.09.16 12 týž. 159,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 17:00 - 18:00 19.09.16 12 týž. 159,78 € prihlásiť sa
B2 10. úroveň (business english 7) pondelok a streda 08:05 - 09:05 19.09.16 12 týž. 159,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> francúzsky jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň piatok 18:10 až 20:25 23.09.16 12 týž. 129,78 € prihlásiť sa
2. úroveň piatok 15:50 až 18:05 23.09.16 12 týž. 129,78 € prihlásiť sa
A2 6. úroveň piatok 18:10 - 20:25 23.09.16 12 týž. 129,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> nemecký jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň microskupina max. 4 študenti utorok a štvrtok 08:05 až 09:35 20.09.16 12 týž. 189,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 16:55-18:25 19.09.16 12 týž. 189,78 € prihlásiť sa
2. úroveň utorok a štvrtok microskupina max. 4 študenti 16:55 - 18:25 20.09.16 12 týž. 189,78 € prihlásiť sa
streda a piatok 08:30 - 10:00 21.09.16 12 týž. 159,78 € prihlásiť sa
3. úroveň utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 20.09.16 12 týž. 159,78 € prihlásiť sa
A2 4. úroveň pondelok a streda 18:30 - 20:0 19.09.16 12 týž. 159,78 € prihlásiť sa
B1 6. úroveň pondelok a streda 16:55 - 18:25 19.09.16 12 týž. 159,78 € prihlásiť sa
7. úroveň utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 20.09.16 12 týž. 159,78 € prihlásiť sa
8. úroveň utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 20.09.16 12 týž. 159,78 € prihlásiť sa

kurzy -> mini-skupinové -> nemecký jazyk -> príprava na medzinárodné skúšky

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
B2-C1 11.-13 úroveň príprava na skúšku WiDaF sobota 08:00 až 11:00 24.09.16 12 týž. 199,79 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> ruský jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň utorok 18:30 až 20:00 20.09.16 12 týž. 79,78 € prihlásiť sa
3. úroveň štvrtok 18:30 až 20:00 22.09.16 12 týž. 79,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> španielsky jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň microskupina max. 4 študenti piatok 17:00 až 19:15 23.09.16 12 týž. 142,78 € prihlásiť sa
A2 4. úroveň microskupina max. 4 študenti piatok 17:00 až 19:15 23.09.16 12 týž. 149,78 € prihlásiť sa