jazykové kurzy -> miniskupinové -> príprava na Cambrigde certifikáty

Charakteristika kurzu

– uznávané univerzitami a zamestnávateľmi

Skúšky First Certificate in English (FCE) a Certificate in Advanced English (CAE) sú nápomocné pri práci, alebo štúdiu v zahraničí. Sú tiež dobrým základom úspešnej kariéry, ktorá vyžaduje jazykové skúsenosti (biznis, medicína, technika).

– kvalitná príprava podľa nového zloženia skúšky

Kurz pripravuje na skúšku v súlade s nový zložením skúšok, ktoré začína platiť v roku 2015. Príprava je vedená kombináciou lektorov. Špecialista na písomnú časť všetko jasne a dopodrobna vysvetlí. Native speaker s oprávnením skúšať pripravuje na ústnu časť skúšky. Systematická príprava je zameraná na všetky aktivity skúšky, so zdôraznením problematických častí.

– systematický tréning skúšky

Pravidelný nácvik testov počas priebehu kurzu je zárukou úspešného absolvovania skúšky a obdržania medzinárodne uznávaného certifikátu.

Jazyky

angličtina

Termíny vyučovania

Aktuálne termíny kurzov konverzácií sú zobrazené v tabuľke Termíny miniskupinových kurzov.

Miesto vyučovania

Miesto vyučovania je v učebniach Jazykovej školy VIVEUS na ulici Romualda Zaymusa 8383/2. /novostavba vedľa AUPARKU za Crystal Palace/.
Učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré obohacujú konverzácie o množstvo ďalších online podnetov k preberaným témam.

Referencie

2-referencie21-referencie1

Postup prihlasovania kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne
  Jazykovú úroveň si možete otestovať pomocou vstupného testu. Test je možné urobiť na stranke www.viveus.sk v pravom menu hore , alebo priamo v našej kancelárii.
 2. Výber termínu
  Podľa výsledku vstupného testu si vyberajte v tabuľke Termíny miniskupinových kurzov z kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie
  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stranky www.viveus.sk, alebo e- mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár sa nachádza pri každej vzdelávacej aktivite v tabuľke Termíny miniskupinových kurzov. Formulár je tiež možné stiahnuť v pravom menu.
 4. Po prihlásení
  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená.
 5. Po úhrade
  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky na miniskupinový jazykový kurz, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.