jazykové kurzy -> obsahová náplň

jazykový kurz anglického jazyka – 5. úroveň | A2 | business english 2

Čo sa v tomto jazykovom kurze naučíte:

 • Vysvetliť, aké oddelenia má vaša spoločnosť a čím sa zaoberajú
  (be in charge of, be responsible for) | zopakujete si predložky miesta a pohybu (next to, behind, below) | vysvetliť, ako sa dostať z bodu A do bodu B s použitím vhodných predložiek | previesť návštevníka po firme | ako používať ukazovacie zámená (this/that, these/those)
 • Rozprávať o zamestnanosti (employment), profesionálnych skúsenostiach, zručnostiach a praxi
  (Professional qualities, skills and practice) | povedať, koľko je hodín (tell the time) | dohodnúť si stretnutie (arrange a meeting) | Prítomný priebehový čas (Present continuous)- hovoriť o práve prebiehajúcich činnostiach
 • Rozprávať o konkurencii (competition)
  porovnávať výrobky a spoločnosti, vybrať si vhodný výrobok (compare and choose) | vyjadriť cenu (say prices) | vyjadriť stupňovanie prídavných mien- druhý stupeň (comparative)
 • Rozprávať o tímovej práci a tímoch (teams and teamwork) a problémoch, ktoré musia riešiť (solve problems, discuss problems, attend meetings)
  vyjadriť svoj názor na pracovné problémy a zvoliť si najlepšie riešenie | reagovať na nové informácie | prítomný priebehový čas (Present continuous)- hovoriť o prítomnosti a budúcich dohodnutých aktivitách (future arrangements) | vyjadriť stupňovanie prídavných mien- tretí stupeň (superlative)
 • Rozprávať o cestovaní lietadlom a používať typickú slovnú zásobu (check-in, business/economy class, passport control)
  prejsť cez check in na letisku | rezervovať si hotelovú izbu a pýtať sa na základné služby, poskytované hotelom | rozprávať o peniazoch (talk about money) | hovoriť o budúcich plánoch, použiť väzbu GOING TO | vyjadriť účelový neurčitok (infinitive of purpose)- Idem do Nemecka, aby som navštívil pobočku firmy. (I´m going to Germany to visit the subsidiary of the company.)
 • Rozprávať o kalendároch a pracovných plánoch (calendars and work schedules)
  používať typickú slovnú zásobu (busy period, tight deadline, public holiday) | vytvoriť si pracovný plán | hovoriť dátumy | používať časové predložky (on, at, in) | Pred prítomný čas (Present perfect)- hovoriť o nedávnych udalostiach (recent past actions)

Učebný materiál používaný v jazykovom kurze:

 • Business Result Elementary - Student´s book 7-12 lekcia
  Business Result Elementary- Interactive workbook
  Pre efektívne štúdium je potrebné, aby každý študent disponoval týmto učebným materiálom. Učebný materiál alebo jeho časti si môžete kúpiť v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.

Osvedčenie o získanom vzdelaní a forma záverečnej skúšky.

Na základe akreditácie Ministerstva školstva SR je úspešnému absolventovi jazykového kurzu vystavené osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou má povahu verejnej listiny.
Študent úspešne absolvuje záverečnú skúšku ak dosianene minimálne 70% z každej časti záverečnej skúšky.

Záverečná skúška sa skladá sa z dvoch častí:

 • Písomná časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou testu. Trvanie testu je 45 minút. Študenti sú v priebehu jazykového kurzu prípravovaní na záverečný test formou priebežných testov na konci každej lekcie. Záverečný test je len súhrnom priebežných testov a pre študetnov, ktorí pravidelne navštevovali jazykový kurz sú všetky zadania a otázky známe.
 • Ústna časť záverečnej skúšky je vykonávaná formou konverzačnej hodiny. Hodnotí sa samostatný ústny prejav na témy preberané v učebnici a schopnosť klasť i reagovať na otázky na danú tému.

  Okruh otázok ústnej časti záverečnej skúšky:
 1. Popíšte rozličné oddelenia vo vašej firme a ich povinnosti, vysvetlite, kde sa vaša firma nachádza (SB p. 42-43) + Play a dialogue: Povoďte návštevníka po firme (SB p. 46)
 2. Porozprávajte o zamestnanosti na Slovensku, aké zručnosti a vedomosti požaduje vaša firma od svojich zamestnancov? (SB p. 48-49) + Play a dialogue: Dohodnite si stretnutie (SB p. 52)
 3. Porozprávajte o konkurencii v oblasti, kde podnikáte, porovnajte vaše výrobky/služby s inými spoločnosťami (používajte druhý stupeň prídavných mien) (SB p. 54-55) + Play a dialogue: Porovnávajte a vyberte si lepší produkt (SB p. 58)
 4. Porozprávajte o tímoch, tímovej práci a problémoch, ktoré musíte v práci riešiť (SB p. 60-61) +Play a dialogue: Vyjadrite svoj názor na aktuálny pracovný problém (SB p. 64)
 5. Porozprávajte o svojich skúsenostiach s lietaním, použite typickú slovnú zásobu (SB p. 66-67) + Play a dialogue: Zarezervujte si izbu v hoteli (SB p. 70)
 6. Porozprávajte o svojich pracovných plánoch, úlohách, použite budúci čas, ak je to možné (SB p. 72-73) + Play a dialogue: Naplánujte si spustenie nového výroku do predaja (SB p. 76)