jazykové kurzy -> mini&mikro skupinové -> v Žiline

MINI&MIKRO SKUPINOVÉ JAZYKOVÉ KURZY V ŽILINE

Systematicky rozvíjajú zručnosti v cudzom jazyku tak, aby študenti dokázali plynule používať cudzí jazyk. Štúdium v malej skupinke motivuje študenta k pravidelnej účasti na vyučovaní a tým aj k rastu vedomostí. Štúdium v Jazykovej škole VIVEUS je možné ukončiť vykonaním medzinárodne uznávanej skúšky TOEFL iBT.
Pomer cena a získané vedomosti je vynikajúci.

Mini&mikro skupinové jazykové kurzy:

 • MALÁ SKUPINKA VÁS POTIAHNE

  Pravidelné štúdium v malej skupinke zabezpečuje spoľahlivý rast vedomostí z cudzieho jazyka. Skupinka vytvára podnety na konverzáciu a motivuje študenta k pravidelnému štúdiu.
  MINISKUPINA -> 4 až 8 študentov, MIKROSKUPINA -> 3 až 6 študentov
 • VEDOMOSTNE VYROVNANÉ SKUPINY

  Jazyková škola VIVEUS rozdeľuje študentov do 16 jazykových úrovní. Nikto nikoho nezdržuje a zároveň nikto zbytočne nevytŕča. Nový študent sa zaraďuje do skupinky na základe vstupného testu.
  16 JAZYKOVÝCH ÚROVNÍ -> od úplného začiatočníka po pokročilého 3
 • VEKOVO VYROVNANÉ SKUPINY

  Jazyková škola VIVEUS má pre každú vekovú kategóriu samostatný program. Každý program používa špecifickú metodiku výučby cudzieho jazyka s optimálnym učebným materiálom.
  3 SAMOSTATNÉ PROGRAMY -> deti, mládež, dospelí.
 • KURZY ANGLIČTINY, FRANCÚZŠTINY, NEMČINY, RUŠTINY, ŠPANIELČINY

  Mini&mikro skupinové jazykové kurzy otvára jazyková škola v Žiline pre anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky a taliansky jazyk.
  AKTUÁLNE KURZY PODĽA JAZYKOV -> mini&mikro skupinové kurzy.
 • VŠEOBECNÉ, KONVERZÁCIE, BUSINESS, PRÍPRAVA NA CERTIFIKÁTY

  Mini&mikro skupinové jazykové kurzy otvárame s rôznym obsahovým zameraním. Študent môže pri rešpektovaní podmienok prestupovať medzi kurzami s rôznym obsahovým zameraním.
  Nadväznosť jazykových kurzov je zobrazená v grafe Mini&mikro skupinové jazykové kurzy.
 • NAJNOVŠIA INTERAKTÍVNA METODIKA VÝUČBY

  Jazyková škola VIVEUS používa pri výučbe všetkých cudzích jazykov najnovšie výučbové postupy založené na interaktívnej výučbe.
  INTERAKTÍVNA VÝUČBA -> viac podnetov na rozvoj konverzácie.
 • TÍM PROFESIONÁLNYCH LEKTOROV

  V jazykovej škole VIVEUS pracujú len lektori s vysokoškolským vzdelaním so zameraním na cudzí jazyk, ktorí sa profesionálne venujú výučbe cudzích jazykov. Okrem svojho vzdelania lektori sú neustále školení v rámci programu kontinuálneho pedagogického rastu
  PROFESIONÁLNY LEKTOR -> šetrí váš čas a je zárukou úspechu
 • NAJNOVŠIE VYBAVENIE A BUDOVA NA ÚROVNI

  Všetky učebne sú vybavené najnovšou didaktickou technikou vrátane kvalitné ozvučenia a interaktívnej tabule. Jazyková škola VIVEUS disponuje novou peknou budovou. Príjemné prostredie pomáha procesu výučby.
  PRÍJEMNÉ PROSTREDIE -> v centre mesta hneď vedľa Auparku Žilina
 • RÁNO, DOOBEDA, POOBEDE, VEČER, CEZ VÍKEND

  Mini&mikro skupinové jazykové kurzy poskytujú pestrú ponuku časových možností štúdia. Študent môže pri rešpektovaní podmienok prestupovať medzi rôznymi termínmi kurzu.
  AKTUÁLNA PONUKA -> mini&mikro skupinových kurzov.
 • ŠTÚDIUM UKONČENÉ MEDZINÁRODNE UZNÁVANÝM CERTIFIKÁTOM

  Jazyková škola VIVEUS je akreditovaným skúšobným strediskom spoločnosti ETS. Štúdium anglického, francúzskeho, španielskeho a nemeckého jazyka je možné v Jazykovej škole VIVEUS ukončiť medzinárodne uznávaným certifikátom.
  Viac o medzinárodných certifikátoch v Jazykovej škole VIVEUS.


Video z reálnej mini-skupinovej výučby ruského jazyka. V miniskupinách učíme nielen angličtinu.

Kliknutím zväčšiť graf: Program jazykového vzdelávania VIVEUS

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu Referencia študenta skupinového jazykového kurzu

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test je možné vykonať na stránke www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov z jazykových kurzov, ktoré odpovedajú Vašej vedomotnej úrovni. Obsahové zameranie je na voľbe samotného študenta.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, faxom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky miniskupinových kurzov. V prípade akýchkoľvek technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.

Často kladené otázky:

Kedy prebiehajú miniskupinové jazykové kurzy v Žiline?

Jazyková škola VIVEUS, Žilina štandartne organizuje jazykové kurzy pre dospelých dvakrát do týždňa v časoch 6:30-8:00, 8:00-9:30, 16:55-18:25, 18:30-20:00 a počas víkendu kurzy v Žiline prebiehajú raz za týždeň v časoch 8:00-11:00, 11:15-14:15, 14:30-18:30. Kurzy francúzštiny, nemčiny, ruštiny, španielčiny, taliančiny môžu mať aj iné termíny vyučovania. Jazykové kurzy prebiehajúce v meste Žilina sú rozdelené do 16 jazykových úrovní. Vo svojej jazykovej úrovni si študent môže vybrať časovú variantu jazykového kurzu, ktorá mu najlepšie vyhovuje. V jednej jazykovej úrovni je priemere na výber 5 časových možností a niekoľko obsahových zameraní jazykového kurzu. Všetky jazykové kurzy nájdete v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky.

Kedy budete navštevovať jazykový kurz závisí od Vás a Vašej jazykovej úrovne.

Ako zístím svoju jazykovú úroveň?

Jazykovú úroveň je možné zistiť osobne v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS, alebo vstupný test nájdete v pravom menu. Vstupný test vyplňte od najnižšej úrovne. Test Vás bude priebežne navigovať, ako pokračovať až pokiaľ neurčí, ktoré jazykové kurzy sú pre Vás vhodné. Takto vyplnený test odošlite tlačidlom na konci testu. Jazyková škola VIVEUS, Žilina vyhodnotenie testu skontroluje a na Váš e-mail odošle odporúčanie pre Vaše budúce štúdium cudzieho jazyka.

Venujte čas vyplneniu vystupného testu a nájdete jazykový kurz presne pre Vás.