Firemné jazykové kurzy

jazykové kurzy -> výučba vo firmách

Naše záruky, Vaše vedomosti

 • ZÁRUKA ODBORNOSTI
  Našou špecializáciu je výuka angličtiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny, ruštiny a slovenčiny skupinovou a individuálnou formou.
 • ZÁRUKA KVALITY
  Zárukou kvality a efektivity štúdia jazykov v Jazykovej škole VIVEUS je ucelený, akreditovaný a certifikovaný program jazykovej výučby.
  Jeho grafickým zobrazením je graf rastu vedomostí študentov v závislosti od dĺžky štúdia.
  Program v sebe zahŕňa presný postup obsluhy klienta, stanovenú štruktúru, obsah a nadväznosť jednotlivých modulov jazykového vzdelávania i kompletnú podporu kontroly kvality výučby.
  Systém výberu lektorov ich spätného hodnotenia a stáleho vzdelávania lektorov je garantovaný metodikom vyučby, ktorý sa na plný úväzok venuje len tejto činnosti.
 • ZÁRUKY FLEXIBILITY

  Program jazykovej výučby z hľadiska šírky obsahuje štandardné a odborné zamerania.
  Medzi štandardné zamerania patria všeobecný jazyk, obchodný jazyk, pracovná angličtina, konverzácie, príprava na medzinárodné skúšky.
  Obsah odborne zameranej výučby je vytvorený na základe špecifických požiadaviek a podpory klienta. Touto formou zabezpečujeme tak špecifické kurzy, ako jazyková príprava pracovníkov riadenia letovej prevádzky, technológov výroby, hotelového personálu bezpečnostných a policajných zložiek.
  Program jazykovej výučby z hľadiska dĺžky pokrýva všetky stupne Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEF) podľa ktorého bol vytvorený.
  Na základe individuálny potrieb a požiadaviek každého klienta vyberáme z programu jazykového vzdelávania optimálne obsahové zameranie, formu výuky, intenzitu štúdia, učebný materiál a typ lektora.
 • ZÁRUKA EFEKTIVITY
  Vzdelávací program zostavený na základe Vašich požiadaviek umožňuje efektívne využitie Vášho času a času Vašich zamestnancov na ceste k úspešným výsledkom.
 • ZÁRUKA OPTIMÁLNOSTI
  Optimálnosť progresu v jazykových zručnostiach je predstavovaná vzájomným zosúladením všetkých typov a foriem výučby jazyka.

  Typy výučby:
  - individuálna
  - miniskupinová

  Formy výučby:
  - pravidelná
  - bloková
  - intenzívna
  - intenzívna v zahraničí

  Študentovi z oblasti korporatívnej klientely optimalizuje typ a formu štúdia podľa aktuálenj situácie v jeho spoločnosti pri zachovaní plynulej nadväznosti preberaného učiva.
 • ZÁRUKA PROFESIONALITY
  Lektorský tím je tvorený lektormi, ktorí majú majú
  - vysokoškolské vzdelanie
  - štátnu jazykovú skúšku alebo medzinárodne uznávaný TEFL certifikát pre výučbu AJ či ďalšie certifikované skúšky pre výučbu iných jazykov
  - praktické skúsenosti s výukou
  - osobnosť a prístup, ktorým sú schopní vytvoriť priateľskú a motivačnú atmosféru
 • ZÁRUKA POHODLIA
  Výuka prebieha v priestoroch Vašej spoločnosti, v učebniach VIVEUS alebo v priestoroch rekreačných zariadení v prípade intenzívnych pobytových kurzov.
 • ZÁRUKA ADMINISTRATÍVNEJ NENÁROČNOSTI
  Kompletný administratívny servis zabezpečuje všetky činnosti spojené s výučbou. Personálne oddelenie prípadne vedenie spoločnosti je informované formou reportov vo vopred dohodnutej periodicite.