Detská jazyková škola Early English -> pre 4 až 5 ročné deti

Detská jazyková škola Early English

Dvojúrovňový vyučovací program Early English 1 a 2 pre deti vo veku 4 a následne 5 rokov je založený na príbehoch z reálneho sveta videní očami štyroch detských postáv. Deti si s týmito postavami ľahko vytvoria vzťah a identifikujú sa s nimi.
Angličtina bude pre Vaše deti hračkou, ktorej sa už navždy prestanú báť.

• nikdy nie je príliš zavčasu začať

Obdobie pred nástupom do školy je pre deti veľmi podnetné. Deti v tomto veku rýchle rastú a každý deň je pre sa dozvedajú nové a nové veci o tomto svete. Je to tiež vek, v ktorom sa môžu deti popri osvojovaniu si materinského jazyka najjednoduchšie a najprirodzenejšie zoznámiť i s cudzím jazykom.

• efektívne a veselo

Malé deti sa učia rôznymi spôsobmi. Ako jeden z najefektívnejších spôsobov osvojenia si cudzieho jazyka sa osvedčil spev. Deti majú radi počúvanie pesničiek, radi sa podľa svojich daností pridávajú spevom a pohybom. S pesničkami sa dieťa zoznámi u nás v škole, ale ich opätovné počúvanie doma mu dodá sebadôveru. Všetky pesničky sú pre rodičov k dispozícii online.
Pesničky môžete prehrávať v kuchyni, v aute i večer keď dávate dieťa spať i ráno keď vstávate. Deti perfektne zvládajú robiť niekoľko vecí naraz. Stíhajú vnímať pesničku a zároveň sa hrať z hračkami alebo si kresliť. Na webovej stránke rodič nájde pracovné listy, ktoré môže vytlačiť a dieťa ich môže vypracovávať aj počas počúvania.

• moderné interaktívne vyučovanie s on-line podporou pre rodičov

Jazyková škola Early English sa nachádza v nových, moderných priestoroch. Všetky učebne sú vybavené interaktívnymi tabulami. Používaný učebný materiál má plne interaktívnu podporu. Pre rodičov je k dispozícii web stránka s nahrávkami pesničiek, slovníkom s nahranou výslovnosťou, hrami a kopou ďalšieho doplnkového materiálu. S takouto podporou sa aj rodič, ktorý nevie po anglicky môže so svojím dieťaťom hrať a učiť angličtinu.

Detská jazyková škola EARLY 1
EARLY 1

Detská jazyková škola EARLY 1
EARLY 1

Detská jazyková škola EARLY 2
EARLY 2
Kliknutím zväčšiť graf: Program jazykového vzdelávania VIVEUS

Ako funguje detská jazyková škola?

Deti sa do detskej jazykovej školy záväzne prihlasujú na jeden školský rok. Deti vo veku 4 až 5 rokov sa prihlasujú do Early English 1 až 2. Deti vo veku 6 až 10 rokov sa prihlasujú do jazykových úrovní Basic 1 až 4. Do správnej jazykovej úrovne sú zaradené jazykovou školou na základe krátkeho rozhovoru s dieťaťom. Deti vo veku 10-15 rokov sú zaradené na základe vstupného testu do jednej z jazykových úrovní More 1 až 4 alebo prípravy na skúšku TOEFL junior. Dieťa navštevuje svoj jazykový kurz v pravidelných popoludňajších termínoch. Vyučovanie neprebieha počas prázdninových dní.

Deti navštevujú jazykovú školu 2 krát týždenne po 60 minút

Deti akého veku navštevujú detskú jazykovú školu?

Early English sú určené pre deti od 4 do 5 rokov. Detské jazykové kurzy BASIC sú určené pre deti od 6 do 10 rokov a detské jazykové kurzy MORE + príprava na TOEFL junior pre deti vo veku 10 až 15 rokov. Mládež staršieho veku ako 15 rokov študuje v programe English Plus, ktorý je ukončený skúškou TOEFL.

Detská jazyková škola je určená pre deti od 4 do 15 rokov.

Na čo sú jazykové kurzy pre deti zamerané?

Detské jazykové kurzy deťom ujasnenia už známe vedomosti a poskytnú nadstavbu vedomostí, urobia deťom prehľad v angličtine a učivo rozšíria o oblasti, ktoré ich zaujímajú. Podrobné informácie o jazykových kurzoch Early English 1 až 2, Basic 1 až 4, More 1 až 4 a príprava na TOEFL junior nájdete na ich vlastných stránkach.

V stručnosti len niektoré body z rozširujúceho učiva v detskej jazykovej škole:
Jazykové kurzy pre deti BASIC:
- Aktivity sú navrhnuté tak, aby deťom pomáhali nielen učiť sa anglický jazyk, ale tiež uplatňovať globálne myslenie, ako je identifikácia a spájanie, triedenie, predvídanie, atď.
- Deti sa venujú i v oblasti životného prostredia.
- Učia sa pracovať v sociálnych skupinách.
- Deti sa učia rešpektovať pravidlá, platné pre celú triedu a kontrolovať svoje emócie.

Jazykové kurzy pre deti MORE:
- Učia deti cez angličtinu o oblastiach ako matematika, zemepis, hudba, veda, moderné technológie, ...
- Učia deti čítať pre potešenie.
- A tiež veľa sa rozprávať v angličtine o zaujímavých témach.

Príprava na skúšku TOEFL junior:
- Urobí deťom jasný prehľad v učive, ktoré už doteraz zvládli
- Zdvihne deťom sebavedomie v angličtine a naučí ich postupom ako skúšku zvládnuť bez zbytočného stresu
- Deti sa už v tomto veku zoznámia s formou skúšok, ktoré budú vykonávať v staršom veku s väčšou pohodou a lepšími výsledkami.

Detská jazyková škola VIVEUS dáva deťom viac do života ako len zvládnutú angličtinu.

Čo sa moje dieťa bude učiť v jeho jazykovom kurze?

Obsahová náplň každého jazykového kurzu sa nachádza v tabuľke termíny, ceny a prihlášky v jeho riadku naľavo. Tabuľku termíny, ceny a prihlášky pre jazykové kurzy pre deti nájdete v ľavom menu hore.

Obsahové náplne kurzov sú zverejnené v tabuľke termíny, ceny a prihlášky.

Ako prihlásiť dieťa do detskej jazykovej školy?

Nasledovať postup prihlásenia v ľavom menu:
- určiť jazykovú úroveň dieťaťa , pre 10 až 15 ročné deti vstupným testom /odkaz na stránke vľavo hore/, pre 4 až 9 ročné deti osobným rozhovorom v Jazykovej škole VIVEUS. Kontakty, adresa a mapka je v záložke kontakty v menu hore.
- na základe určenej jazykovej úrovne dieťaťa vybrať termín jazykového kurzu, ktorý bude dieťa navštevovať
- definitívne rezervovať miesto v jazykovom kurze vykonaním platby.

Pri prihlásení treba nasledovať postup v ľavom menu.

Kde prebiehajú detské jazykové kurzy v Žiline?

Jazyková škola VIVEUS sa nachádza v centre mesta Žilina na ulici Romualda Zaymusa 8683/2 / vedľa východu z Auparku smerom na ulicu na Bráne/. Kontakty aj mapku nájdete v menu hore.

Detské jazykové kurzy v Žiline sa konajú v sídle Jazykovej školy VIVEUS.

Ako sa uhrádza školné za detské jazykové kurzy?

Úhrada školného je rozdelená na dva školské polroky. Prvá úhrada sa uskutočňuje v septembri a druhá v januári. Úhrada je možná v hotovosti v Jazykovej škole VIVEUS, alebo prevodom na základe zálohovej faktúry. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť benefitové poukážky na voľno časové aktivity. /zoznam prijímaných poukážok nájdete v ľavom menu v záložke úhrada/

Úhrada školného je rozdelená na dva školské polroky.

Napísali o nás:

Kliknutím zväčšiť referenciu
MY Žilinské noviny 9.12.2013

Kliknutím zväčšiť referenciu
Žilinský večerník 30.8.2011

Kliknutím zväčšiť referenciu
MY Žilinské noviny 5.9.2011

Ako sa u nás deťom páči:

Kliknutím zväčšiť referenciu
Nika - jazyková úroveň A1 | MORE 1

Kliknutím zväčšiť referenciu
Petra - jazyková úroveň A1/A2 | MORE 2

Kliknutím zväčšiť referenciu Klára - jazyková úroveň A2 | MORE 3

Kliknutím zväčšiť referenciu
Martin - jazyková úroveň A2/B1 | MORE 4