Jazykové kurzy pre deti

Detská jazyková škola MORE -> pre 10 až 15 ročné deti

Detská jazyková škola MORE

je štvorúrovňový kurz anglického jazyka pre deti 5. až 9. ročníka základnej školy, ukončený prípravou a vykonaním medzinárodne uznávanej skúšky TOEFL junior.
Jazykové úrovne MORE 1 až 2 sú navrhnuté pre deti prechádzajúce dôležitými zmenami v ich životoch. Už nie sú deťmi ale stále sa správajú detsky. Nie sú skutoční adolescenti, občas ale môžu prejavovať správanie typické pre teenagerov.
Študenti navštevujúci jazykové úrovne MORE 3 a 4 sa už nachádzajú v najťažšej fáze života mladých - adolescencii.
Jazykový kurz rieši problémy detí a snaží sa nasmerovať ich energiu správnym smerom ku rozumnému využívaniu ich voľného času.

• kontinuita štúdia a jasný cieľ

Detská jazyková škola ponúka kontinuálny systém štúdia angličtiny od 4 do 15 rokov dieťaťa. Dieťa postupuje jazykovými úrovňami a svoje štúdium ukončí v pätnástich rokoch medzinárodne uznávanou skúškou TOEFL junior. Od úplného začiatočníka sa dieťa vypracuje na veľmi dobrú komunikačnú úroveň jazyka. Naša kvalita práce je týmto nezávisle overená a dieťa získava medzinárodne uznávaný doklad o znalosti angličtiny.

• malá skupinka detí dodáva zábavu

Deti sa v malom kolektíve maximálne ôsmych žiakov vzájomne dopĺňajú a v triede je tým dostatok akcie i zábavy. Výučbe pomáha interakcia medzi deťmi v často medzinárodných skupinkách. Vytvorením dobrého kolektívu vzniká u detí silná motivácia pokračovať v štúdiu.

• moderné a pre deti atraktívne vyučovanie

Učíme živo, v angličtine, aktívne a na angličtine sa deti aj hýbu. Používame moderné učebné postupy, najnovších učebný materiál s plne interaktívnou podporou. Deti sa u nás techniky môžu dotýkať, môžu sa pýtať a zaujímať sa o nové veci, ktoré im kvalifikovaný lektor nemá problém pre ne jasným spôsobom vysvetliť.


video z výučby MORE 1

Detská jazyková škola MORE 1
MORE 2


Nácvik tvorby otázok v MORE 4
Kliknutím zväčšiť graf: Program jazykového vzdelávania VIVEUS

Ako funguje detská jazyková škola?

Deti sa do detskej jazykovej školy záväzne prihlasujú na jeden školský rok. Deti vo veku 4 až 5 rokov sa prihlasujú do Early English 1 až 2. Deti vo veku 6 až 10 rokov sa prihlasujú do jazykových úrovní Basic 1 až 4. Do správnej jazykovej úrovne sú zaradené jazykovou školou na základe krátkeho rozhovoru s dieťaťom. Deti vo veku 10-15 rokov sú zaradené na základe vstupného testu do jednej z jazykových úrovní More 1 až 4 alebo prípravy na skúšku TOEFL junior. Dieťa navštevuje svoj jazykový kurz v pravidelných popoludňajších termínoch. Vyučovanie neprebieha počas prázdninových dní.

Deti navštevujú jazykovú školu 2 krát týždenne po 60 minút

Deti akého veku navštevujú detskú jazykovú školu?

Early English sú určené pre deti od 4 do 5 rokov. Detské jazykové kurzy BASIC sú určené pre deti od 6 do 10 rokov a detské jazykové kurzy MORE + príprava na TOEFL junior pre deti vo veku 10 až 15 rokov. Mládež staršieho veku ako 15 rokov študuje v programe English Plus, ktorý je ukončený skúškou TOEFL.

Detská jazyková škola je určená pre deti od 4 do 15 rokov.

Na čo sú jazykové kurzy pre deti zamerané?

Detské jazykové kurzy deťom ujasnenia už známe vedomosti a poskytnú nadstavbu vedomostí, urobia deťom prehľad v angličtine a učivo rozšíria o oblasti, ktoré ich zaujímajú. Podrobné informácie o jazykových kurzoch Early English 1 až 2, Basic 1 až 4, More 1 až 4 a príprava na TOEFL junior nájdete na ich vlastných stránkach.

V stručnosti len niektoré body z rozširujúceho učiva v detskej jazykovej škole:
Jazykové kurzy pre deti BASIC:
- Aktivity sú navrhnuté tak, aby deťom pomáhali nielen učiť sa anglický jazyk, ale tiež uplatňovať globálne myslenie, ako je identifikácia a spájanie, triedenie, predvídanie, atď.
- Deti sa venujú i v oblasti životného prostredia.
- Učia sa pracovať v sociálnych skupinách.
- Deti sa učia rešpektovať pravidlá, platné pre celú triedu a kontrolovať svoje emócie.

Jazykové kurzy pre deti MORE:
- Učia deti cez angličtinu o oblastiach ako matematika, zemepis, hudba, veda, moderné technológie, ...
- Učia deti čítať pre potešenie.
- A tiež veľa sa rozprávať v angličtine o zaujímavých témach.

Príprava na skúšku TOEFL junior:
- Urobí deťom jasný prehľad v učive, ktoré už doteraz zvládli
- Zdvihne deťom sebavedomie v angličtine a naučí ich postupom ako skúšku zvládnuť bez zbytočného stresu
- Deti sa už v tomto veku zoznámia s formou skúšok, ktoré budú vykonávať v staršom veku s väčšou pohodou a lepšími výsledkami.

Detská jazyková škola VIVEUS dáva deťom viac do života ako len zvládnutú angličtinu.

Čo sa moje dieťa bude učiť v jeho jazykovom kurze?

Obsahová náplň každého jazykového kurzu sa nachádza v tabuľke termíny, ceny a prihlášky v jeho riadku naľavo. Tabuľku termíny, ceny a prihlášky pre jazykové kurzy pre deti nájdete v ľavom menu hore.

Obsahové náplne kurzov sú zverejnené v tabuľke termíny, ceny a prihlášky.

Ako prihlásiť dieťa do detskej jazykovej školy?

Nasledovať postup prihlásenia v ľavom menu:
- určiť jazykovú úroveň dieťaťa , pre 10 až 15 ročné deti vstupným testom /odkaz na stránke vľavo hore/, pre 4 až 9 ročné deti osobným rozhovorom v Jazykovej škole VIVEUS. Kontakty, adresa a mapka je v záložke kontakty v menu hore.
- na základe určenej jazykovej úrovne dieťaťa vybrať termín jazykového kurzu, ktorý bude dieťa navštevovať
- definitívne rezervovať miesto v jazykovom kurze vykonaním platby.

Pri prihlásení treba nasledovať postup v ľavom menu.

Kde prebiehajú detské jazykové kurzy v Žiline?

Jazyková škola VIVEUS sa nachádza v centre mesta Žilina na ulici Romualda Zaymusa 8683/2 / vedľa východu z Auparku smerom na ulicu na Bráne/. Kontakty aj mapku nájdete v menu hore.

Detské jazykové kurzy v Žiline sa konajú v sídle Jazykovej školy VIVEUS.

Ako sa uhrádza školné za detské jazykové kurzy?

Úhrada školného je rozdelená na dva školské polroky. Prvá úhrada sa uskutočňuje v septembri a druhá v januári. Úhrada je možná v hotovosti v Jazykovej škole VIVEUS, alebo prevodom na základe zálohovej faktúry. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť benefitové poukážky na voľno časové aktivity. /zoznam prijímaných poukážok nájdete v ľavom menu v záložke úhrada/

Úhrada školného je rozdelená na dva školské polroky.

Napísali o nás:

Kliknutím zväčšiť referenciu
MY Žilinské noviny 9.12.2013

Kliknutím zväčšiť referenciu
Žilinský večerník 30.8.2011

Kliknutím zväčšiť referenciu
MY Žilinské noviny 5.9.2011

Ako sa u nás deťom páči:

Kliknutím zväčšiť referenciu
Nika - jazyková úroveň A1 | MORE 1

Kliknutím zväčšiť referenciu
Petra - jazyková úroveň A1/A2 | MORE 2

Kliknutím zväčšiť referenciu Klára - jazyková úroveň A2 | MORE 3

Kliknutím zväčšiť referenciu
Martin - jazyková úroveň A2/B1 | MORE 4