jazykové kurzy pre deti -> obsahová náplň

Detská jazyková škola | jazyková úroveň A1 | Early English 1

Čo deti budú deti v tomto jazykovom kurze robiť:

 • rozprávať príbeh z Veľkej knihy príbehov
 • prezentovať a cvičiť pesničku z príbehu
 • upevňovať pochopenie príbehov cvičeniami s použitím samolepiek
 • ďalej upevňovať pochopenie príbehov pomocou animovanej verzie na interaktívnej tabuli
 • k každej lekcii vyrobiť papierovú pomôcku a používať ju pri animovanom príbehu
 • precvičovať slovnú zásobu z danej lekcie pomocou kariet z obrázkami, malých obrázkov a činností z učebnice
 • precvičovať pesničku k slovnej zásobe
 • preniesť jazyk z danej lekcie do skutočných situácii zo života
 • motivovať deti a rozvíjať ich vedomosti o svete prepojením angličtiny a rôznych oblastí vzdelávania
 • upevňovať porozumenie a vedomosti z medzipredmetových tém pomocou cvičení v učebnici
 • opakovať a upevňovať všetko z každej lekcie

Ako sa u nás deťom páči:

Kliknutím zväčšiť referenciu Julka - jazyková úroveň A1 | MORE 1

Kliknutím zväčšiť referenciu Michaela - jazyková úroveň A1 | MORE 1

Kliknutím zväčšiť referenciu Natália - jazyková úroveň A1 | MORE 1

Kliknutím zväčšiť referenciu Terezka - jazyková úroveň A1 | MORE 1