denné letné tábory v Žiline

Letný tábor v Žiline pre Vaše deti

BASIC -> letný tábor angličtiny pre deti vo veku 6 až 8 rokov

začiatok tábora dĺžka tábora angličtina v tábore rozsah vyučovania cena s DPH prihláška
v dňochv čase
03.07.17 týždeň pondelok až piatok 08:00 až 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
10.07.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
17.07.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
24.07.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
07.08.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
14.08.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
21.08.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa

BETTER -> letný tábor angličtiny pre deti vo veku 9 až 10 rokov

začiatok tábora dĺžka tábora angličtina v tábore rozsah vyučovania cena s DPH prihláška
v dňochv čase
03.07.17 týždeň pondelok až piatok 08:00 až 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
10.07.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
17.07.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
24.07.16 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
07.08.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
14.08.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
21.08.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa

MORE -> letný tábor angličtiny pre deti vo veku 11 až 12 rokov

začiatok tábora dĺžka tábora angličtina v tábore rozsah vyučovania cena s DPH prihláška
v dňochv čase
03.07.17 týždeň pondelok až piatok 08:00 až 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
10.07.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
17.07.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
24.07.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
07.08.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
14.08.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
21.08.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa

TOP -> letný tábor angličtiny pre deti vo veku 13 až 15 rokov

začiatok tábora dĺžka tábora angličtina v tábore rozsah vyučovania cena s DPH prihláška
v dňochv čase
03.07.17 týždeň pondelok až piatok 08:00 až 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
10.07.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
17.07.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
24.07.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
07.08.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
14.08.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa
21.08.17 týždeň pondelok - piatok 08:00 - 15:30 5 dní 114,78 € prihlásiť sa