Jeseň 2018

mini & mikro-skupinové jazykové kurzy -> termíny, ceny a prihlášky

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> anglický jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň pondelok a streda 08:05 až 09:35 17.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 22.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
2. úroveň utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 16:55 - 18:25 17.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
3. úroveň utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
A2 4. úroveň utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 16:55 - 18:25 17.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 22.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
5. úroveň utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 18.09.18 12 týž. 214,78 € microskupina max. 4 študenti prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 17.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
B1 6. úroveň pondelok a streda 16:55 - 18:25 17.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 22.08.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
7. úroveň utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 17.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
8. úroveň pondelok a streda 16:55 - 18:25 17.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
9. úroveň utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 03.04.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
B2 10. úroveň pondelok a streda 18:30 - 20:00 17.09.18 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 22.09.18 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
11. úroveň utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 18.09.18 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
13. úroveň utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 18.09.18 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 17.09.18 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
C1 14. úroveň pondelok a streda 18:30 - 20:00 17.09.18 12 týž. 225,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> anglický jazyk -> konverzačne zamerané (od úrovňe B1 s native speakerom z Veľkej Británie)

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A2 5.-7. úroveň (konverzácie A2) utorok 18:30 až 20:00 18.09.18 12 týž. 99,78 € prihlásiť sa
B1 8.-10. úroveň (konverzácie B1) utorok 18:30 - 20:00 18.09.18 12 týž. 114,90 € prihlásiť sa
štvrtok 16:55 - 18:25 20.09.18 12 týž. 114,90 € prihlásiť sa
B2 11.-13. úroveň (konverzácie B2) utorok 16:55 - 18:25 18.09.18 12 týž. 114,90 € prihlásiť sa
štvrtok 18:30 - 20:00 20.09.18 12 týž. 114,90 € prihlásiť sa
C1 14.-16. úroveň (konverzácie C1) streda 18:30 - 20:00 19.09.18 12 týž. 114,90 € prihlásiť sa

kurzy -> mini-skupinové -> anglický jazyk -> príprava na medzinárodné skúšky

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
B2 - C1
12.-13 úroveň príprava na skúšku FCE utorok a štvrtok 08:05 - 9:35 18.09.18 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
13.-15 úroveň príprava na skúšku TOEIC utorok a štvrtok 18:30 až 20:00 18.09.18 12 týž. 219,78 € prihlásiť sa
13.-15 úroveň príprava na skúšku TOEFL piatok 17:00 - 20:00 14.09.18 12 týž. 219,78 € prihlásiť sa
14.-15 úroveň príprava na skúšku CAE utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 18.09.18 12 týž. 219,78 € prihlásiť sa
14.-16 úroveň príprava na skúšku IELTS pondelok a streda 18:30 - 20:00 10.09.18 12 týž. 219,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> micro-skupinové -> anglický jazyk -> business english

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A2 4. úroveň (business english 1) utorok a štvrtok 07:00 až 08:00 18.09.18 12 týž. 225,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 až 19:30 18.09.18 12 týž. 225,78 € prihlásiť sa
B1 6. úroveň (business english 3) utorok a štvrtok 08:05 - 09:05 18.09.18 12 týž. 225,78 € prihlásiť sa
pondelok a piatok 17:00 - 18:00 17.09.18 12 týž. 225,78 € prihlásiť sa
B2 10. úroveň (business english 7) pondelok a streda 08:05 - 09:05 17.09.18 12 týž. 225,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> francúzsky jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň piatok 17:00 až 18:30 21.09.18 12 týž. 96,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> nemecký jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň pondelok a streda 18:30 až 20:00 17.09.18 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
3. úroveň pondelok a streda 16:55 - 18:25 17.09.18 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
A2 5. úroveň utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 18.09.18 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
B1 9. úroveň utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 18.09.18 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa

kurzy -> mini-skupinové -> nemecký jazyk -> príprava na medzinárodné skúšky

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
B2-C1 11.-13 úroveň príprava na skúšku WiDaF sobota 08:00 až 11:00 22.09.18 12 týž. 219,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> ruský jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň pondelok 18:30 až 20:00 17.09.18 12 týž. 96,78 € prihlásiť sa
A2 4. úroveň štvrtok 18:30 až 20:00 20.09.18 12 týž. 96,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> španielsky jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň utorok 18:30 až 20:00 18.09.18 12 týž. 96,78 € prihlásiť sa
2. úroveň štvrtok 18:30 až 20:00 20.09.18 12 týž. 96,78 € prihlásiť sa
A2 3. úroveň piatok 17:00 až 18:30 03.04.18 12 týž. 96,78 € prihlásiť sa