Jar 2018

mini & mikro-skupinové jazykové kurzy -> termíny, ceny a prihlášky

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> anglický jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň pondelok a streda 08:05 až 09:35 17.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 22.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
2. úroveň utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 16:55 - 18:25 17.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
3. úroveň utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
A2 4. úroveň utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 16:55 - 18:25 17.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 22.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
5. úroveň utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 18.09.18 12 týž. 214,78 € microskupina max. 4 študenti prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 17.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
B1 6. úroveň pondelok a streda 16:55 - 18:25 17.09.18 12 týž. 214,78 € microskupina max. 4 študenti prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 22.08.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
7. úroveň utorok a štvrtok 08:05 - 09:35 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 17.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
8. úroveň pondelok a streda 16:55 - 18:25 17.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
9. úroveň utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 18.09.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 03.04.18 12 týž. 169,78 € prihlásiť sa
B2 10. úroveň pondelok a streda 18:30 - 20:00 17.09.18 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
sobota 08:00 - 11:00 22.09.18 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
11. úroveň utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 18.09.18 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
13. úroveň utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 18.09.18 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
pondelok a streda 18:30 - 20:00 17.09.18 12 týž. 179,78 € prihlásiť sa
C1 14. úroveň pondelok a streda 18:30 - 20:00 17.09.18 12 týž. 225,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> anglický jazyk -> konverzačne zamerané (od úrovňe B1 s native speakerom z Veľkej Británie)

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A2 5.-7. úroveň (konverzácie A2) utorok 18:30 až 20:00 03.04.18 12 týž. 114,90 € prihlásiť sa
B1 8.-10. úroveň (konverzácie B1) pondelok 16:55 - 18:25 30.04.18 9 týž. 84,90 € prihlásiť sa
utorok 18:30 - 20:00 24.04.18 8 týž. 74,90 € prihlásiť sa
B2 11.-13. úroveň (konverzácie B2) utorok 16:55 - 18:25 24.04.18 8 týž. 74,90 € prihlásiť sa
štvrtok 16:55 - 18:25 26.04.18 9 týž. 84,90 € prihlásiť sa
štvrtok 18:30 - 20:00 05.04.18 12 týž. 114,90 € prihlásiť sa
C1 14.-16. úroveň (konverzácie C1) streda 16:55 - 18:25 25.04.18 9 týž. 84,90 € prihlásiť sa

kurzy -> mini-skupinové -> anglický jazyk -> príprava na medzinárodné skúšky

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
B2 - C1 13.-15 úroveň príprava na skúšku TOEIC utorok a štvrtok 18:30 až 20:00 03.04.18 11 týž. 189,78 € prihlásiť sa
13.-15 úroveň príprava na skúšku TOEFL piatok 17:00 - 20:00 16.02.18 12 týž. 189,78 € prihlásiť sa
14.-15 úroveň príprava na skúšku CAE pondelok a streda 18:30 - 20:00 04.04.18 12 týž. 219,78 € microskupina max.5 študentov prihlásiť sa
14.-16 úroveň príprava na skúšku IELTS piatok 15:50 - 18:50 13.04.18 11 týž. 219,78 € microskupina max.5 študentov prihlásiť sa

jazykové kurzy -> micro-skupinové -> anglický jazyk -> business english

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A2 4. úroveň (business english 1) utorok a štvrtok 07:00 až 08:00 03.04.18 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
utorok a štvrtok 18:30 až 19:30 03.04.18 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
B1 6. úroveň (business english 3) utorok a štvrtok 08:05 - 09:05 03.04.18 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
pondelok a piatok 17:00 - 18:00 04.04.18 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
B2 10. úroveň (business english 7) pondelok a streda 08:05 - 09:05 04.04.18 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> francúzsky jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň utorok 18:30 až 20:00 10.04.18 10 týž. 93,78 € prihlásiť sa
2. úroveň utorok 18:30 až 20:00 10.04.18 10 týž. 93,78 € prihlásiť sa
3. úroveň piatok 17:00 až 18:30 16.03.18 10 týž. 93,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> nemecký jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň utorok a štvrtok 16:55 až 18:25 03.04.18 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
2. úroveň pondelok a streda 18:30 - 20:00 04.04.18 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
A2 3. úroveň pondelok a streda 16:55 - 18:25 04.04.18 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
4. úroveň utorok a štvrtok 16:55 - 18:25 03.04.18 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa
B1 8. úroveň utorok a štvrtok 18:30 - 20:00 03.04.18 12 týž. 175,78 € prihlásiť sa

kurzy -> mini-skupinové -> nemecký jazyk -> príprava na medzinárodné skúšky

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
B2-C1 11.-13 úroveň príprava na skúšku WiDaF sobota 08:00 až 11:00 14.04.18 12 týž. 219,78 € microskupina max. 4 študenti prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> ruský jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň štvrtok 18:30 až 20:00 12.04.18 12 týž. 93,78 € prihlásiť sa
2. úroveň štvrtok 18:30 až 20:00 12.04.18 12 týž. 93,78 € prihlásiť sa

jazykové kurzy -> mini-skupinové -> španielsky jazyk -> progresívne zamerané

jazyková úroveň
(CEF EÚ)
mini skupinový jazykový kurz termíny vyučovania začiat. jazyk. kurzu dĺžka jazyk. kurzu cena kurzu s DPH prihláška
dničas
A1 1. úroveň štvrtok 18:30 až 20:00 05.04.18 12 týž. 93,78 € prihlásiť sa
2. úroveň piatok 17:00 až 18:30 13.04.18 10 týž. 93,78 € prihlásiť sa
A2 3. úroveň utorok 18:30 až 20:00 03.04.18 10 týž. 93,78 € prihlásiť sa