Angličtina pre tínedžerov +

pre tých čo dobiehajú aj pre nadaných s veľkými ambíciami

Angličtina pre tínedžerov + je určená pre mládež vo veku od 15 do 18 rokov. Rozdelenie študentov do šiestich jazykových úrovní nám umožňuje pomôcť aj slabším študentom, ktorí dobiehajú zameškané učivo a zároveň venovať sa nadaným študentom s ambíciami dokonale zvládnuť angličtinu do konca ich stredoškolského štúdia. Štúdium je ukončené v Jazykovej škole VIVEUS medzinárodne uznávanou skúškou TOEFL, ktorá otvára dvere vysokých škôl a univerzít. Angličtina pre tínedžerov + má aj nultý ročník umožňujúci rýchle dobehnutie nezvládnutého učiva základnej školy a bezproblémový nástup do stredoškolského učiva.
Otvoríme im dvere na každú univerzitu.
 • kľúčový vek zvládnuť angličtinu dokonale

  Chcete mať všetky možnosti otvorené? Chcete si VY vyberať univerzitu, prácu, životný štýl? ÁNO? V 18 rokov už musíte mať angličtinu totálne zvládnutú. TOTÁLNE = TOEFL certifikát v ruke, nie triasť sa pred maturitou.
 • všetky zručnosti v malíčku

  Učíme všetky zručnosti, tak ako sú vyžadované pri medzinárodných skúškach. Žiadne zázračné metódy nie sú NIKDE medzinárodne uznávané. Jednoducho vás naučíme VŠETKO.
 • nebuďte OUT lebo oľutujete

  Moderná budova školy, moderný učebný materiál, aktuálna angličtina, interaktívne učebne, on-line zóna, lektori s CELTA. Sme jednoducho IN. Nebuďte OUT, lebo oľutujete. .

Kliknutím zväčšiť graf: Jazykovej školy pre deti a mládež

Jazyky

angličtina

Termíny vyučovania

Pre každú jazykovú úroveň je k dispozícii niekoľko termínov, s ktorých si môžete vybrať. Termíny nájdete v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky..

Referencie študentov jazykových kurzov

Referencia študenta jazykového kurzu Referencia študenta skupinového jazykového kurzu

Postup prihlasovania na jazykový kurz

 1. Otestovanie jazykovej úrovne

  Vašu jazykovú úroveň zistíte pomocou vstupného testu. Vstupný test nájdete na www.viveus.sk v pravom menu hore, alebo v kancelárii Jazykovej školy VIVEUS.
 2. Výber termínu jazykového kurzu

  Podľa výsledku vstupného testu si vyberte termín v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky.
 3. Prihlásenie na jazykový kurz

  Prihlásenie študenta sa realizuje podaním vyplnenej prihlášky zo stránky www.viveus.sk, alebo e-mailom, osobne. Prihláškový formulár pre každý jazykový kurz sa nachádza v jeho riadku napravo v tabuľke Termíny, ceny a prihlášky.. V prípade technickych problémov pri vyplňaní prihlášky nás kontaktujte.
 4. Po prihlásení na jazykový kurz

  Do 24 hodín kancelária VIVEUS spätne potvrdí prijatie Vašej prihlášky a vyzve študenta k úhrade školného. Úhrada je možná v hotovosti v kancelárii VIVEUS alebo bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry, ktorá Vám je na požiadanie vystavená. Pri úhrade v hotovosti je možné použiť aj tieto poukážky.
 5. Po úhrade jazykového kurzu

  jazykového kurzu dostane študent potvrdenie o akceptácii prihlášky, presné miesto a čas konania kurzu, ktorý študent bude navštevovať.